Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

sdlsx39cded-nh
Använd rätt material för att minska klimatpåverkan, skriver debattören. Foto: Leif R Jansson / Scanpix

Klimatsmart betong i Trollhättan?

Trollhättans kommun står tillsammans med övriga kommuner inför en klimatutmaning som vi delar med resten av världen. Klimatpåverkande utsläpp måste reduceras. Det globala klimatavtalet har siktet högt ställt och Sveriges ambition är att vara ledande.

Trollhättans kommun står tillsammans med övriga kommuner inför en klimatutmaning som vi delar med resten av världen. Klimatpåverkande utsläpp måste reduceras. Det globala klimatavtalet har siktet högt ställt och Sveriges ambition är att vara ledande.

2030 räknar Trollhättans kommun ha över 70 000 invånare. Vilket ställer kommunen inför utmaningen att bygga fler bostäder med lägre klimatpåverkan. Betongbranschen jobbar hårt för att sänka betongens klimatpåverkan. En viktig del är den klimatförbättrade betongen till husbyggnation som nu finns på marknaden, som minskar klimatpåverkan med cirka 20 procent jämfört med traditionell betong. Genom aktiva val och optimering av betongrecept går det att nå 30 procent lägre klimatpåverkan.

Parallellt med detta arbetar branschen att inom olika områden minska betongens klimatpåverkan. Den klimatförbättrade betongens koldioxidutsläpp reduceras genom att man använder ny cement med lägre utsläpp samt alternativa bindemedel. Nya optimerade designlösningar och minskade koldioxidutsläpp från transporter ger också lägre klimatpåverkan. Målet är att halvera klimatpåverkan inom fem år, och på sikt erbjuda klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv. För oss är det självklart att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan – inte bara produktionsfasen. Det innebär att man väger samman miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer.

Nu vilar ett stort ansvar på politiker, arkitekter och byggbolag. Betongbranschen vill bidra till ökad kännedom och kunskap om möjligheten att redan idag använda klimatförbättrad betong till nya bostäder. Därför har vi tagit fram ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. Den visar att inom en snar framtid kommer det att finnas betong på marknaden som ger mycket låga koldioxidutsläpp.

För att nå klimatmålen och skapa ett långsiktigt hållbart byggande uppmanar vi politiker och andra beslutfattare i Trollhättan att istället för att förorda ett enskilt byggmaterial, nu ställa krav på klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv där det handlar om rätt byggmaterial på rätt plats.

 

Malin Löfsjögård

VD svensk Betong och adjungerad professor KTH

 

MEST LÄST