Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

jonas
Inte acceptabelt. Händelserna i Sylte är oacceptabla, skriver debattörerna.

Måste jobba gemensamt

De händelser vi såg under förra veckan på Sylte, med anlagd brand, attacker mot blåljuspersonal, väktare och bussförare är helt oacceptabla!

Det är brott som begåtts och de personer som utfört dessa handlingar ska lagföras. Nu hörs röster att vi från politikens håll ska sluta ”dalta” och gå in med hårdare tag, men den makten har, tack och lov, inte politiker i Sverige utan den makten finns hos polis och rättsväsende.

Politiken stiftar lagar, men lagföring får aldrig bli ett självändamål. Därför är det politikens yttersta ansvar att överbrygga skillnader i uppväxtvillkor och bereda jämlika förutsättningar så att alla barn ska ha möjlighet att bli trygga och självförsörjande vuxna med framtidstro, som inte ser kriminalitet som en lösning. Av samma anledning måste också varje person som infaller i kriminalitet ses som ett misslyckande från politikens håll.

Som kommunpolitiker är det vårt jobb att se till att resurser prioriteras på bästa sätt för att ge de allra bästa förutsättningarna in i vuxenlivet. I Trollhättan har vi sedan lång tid tillbaka prioriterat ett rikt kultur- och fritidsliv.

Vi har startat upp arbetet ”Trollhättan fritt från våld” som syftar till att befria pojkar från ”machokulturen”, så att de kan bli starka individer som gör sina egna val och vågar stå upp mot omgivningens förväntningar. Hjälp och stöd finns att tillgå för föräldrar som behöver stöttning med uppfostran och gränssättning.

Föräldrar är de viktigaste personerna i de ungas liv och det är föräldrarna som har störst möjlighet att påverka ungdomarna i rätt riktning. Där det inte finns fungerande familj ska samhället rycka in, men ingenting kan ursäkta de beteenden som varit under de senaste dagarna.

Händelserna under förra veckan skapar, tillsammans med tidigare händelser, en utpräglad oro och det är av största vikt att påvisa vilka konsekvenser detta får, för de egna familjerna, andras familjer och samhället i stort. Om vi vill ha förändring på riktigt så går det inte bara att peka finger åt politiken utan vi måste gemensamt jobba varje dag med att, på olika sätt, skapa förutsättningar för alla goda krafter att samverka.

Paul Åkerlund

Socialdemokraterna

Monica Hanson

Socialdemokraterna

Esther O’Hara

Miljöpartiet

Fahimeh Nordborg

Vänsterpartiet

Politiska majoriteten i Trollhättan

MEST LÄST