Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Mobbning – en realitet som är oacceptabel

Vi, ordförande och vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg, har tagit del av den växande diskussionen kring mobbning och kränkande behandling i våra skolor. Med anledning av det vill vi säga följande:

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mobbning och kränkningar är helt oacceptabelt. Det finns inget utrymme för glidningar i den hållningen. I Vänersborgs skolor pågår ständigt, parallellt med och som del av undervisningen, ett värdegrundsarbete. Där ingår mobbningförebyggande och främjande av goda relationer mellan elever och mellan elever och personal.

När kränkningar och mobbning ändå händer är det oerhört viktigt att inte blunda, inte förneka, inte försöka upprätthålla en idyllisk bild av tillvaron i skolan, utan hantera det som har inträffat. Elever ska bemötas med hänsyn och respekt, både av vuxna och av andra elever. Det medvetna arbetet med ökad skolnärvaro och satsningen på ökad personaltäthet i skolan är två insatser som ytterligare ska säkerställa att elever blir sedda av de vuxna i skolan.

På senare tid har kränkningar och hot mot vår personal ökat kraftigt, såväl i sociala medier och via mejl som per telefon och på andra sätt. Det gagnar inte saken. Det är kontraproduktivt att protestera mot hot och kränkningar genom att hota och kränka. Detta, liksom kränkningar i stort, är helt oacceptabelt, och vi tänker, precis som med andra kränkningar, inte låtsas att det inte förekommer.

Värdegrundsarbetet ska fungera som en överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och personal. Därför vill vi be er som är föräldrar till skolbarn att prata, både med barnen och med mentorer, lärare och rektor. Vi är själva föräldrar, med egna erfarenheter av samverkan med skolan kring våra barns skolsituation.

I de fall samtalen inte fungerar är det bästa att vända sig till verksamhetschef eller förvaltningschef för att få hjälp och stöd. Anmälan till skolinspektionen kan göras om man som vårdnadshavare trots allt inte ser barnets skolsituation som acceptabel. Vi välkomnar sådan tillsyn och ser den som viktigt stöd i förbättringsarbetet.

Barnens skolsituation är vårt gemensamma uppdrag och ansvar. Låt oss hjälpas åt, både på kort och på lång sikt.

Mats Andersson (C)

ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborgs kommun

Tove af Geijerstam (L)

första vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

i Vänersborgs kommun

Joakim Sjöling (S)

andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

i Vänersborgs kommun