Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Image - 1
Marianne Ramm (V) vill att Vänersborg lever upp till målet som Sveriges bästa musikstad genom gratis musikskola.

Nej, (v)i ville inte lägga ner fler servicehus

Vänsterpartiet röstade bifall till den reviderade boendeplanen både i socialnämnden och i kommunstyrelsen. Nu, efter många diskussioner och samtal, har vi tänkt om.

Att tänka om kritiserades i fullmäktige. Vi anser att det är en styrka att våga ändra sig när ny information kommer och våra medlemmar fått säga sin mening.

Vi fick höra att alla kommer att tas omhand med hemtjänst. Det är vi övertygade om. Men, det är stor skillnad med ett boende och hemtjänst. Man får en kontaktperson och samma gäng ska komma. Vi tror att de flesta av oss här vet att det inte fungerar så. I värsta fall tvingas en människa möta över hundra olika människor som ska hjälpa till med de mest intima och personliga behov. På ett serviceboende finns det personal hela tiden och personalomsättningen är naturligtvis lägre.

Socialnämnden ska undersöka; vi kanske kan ha aktiviteter, vi gör så gott vi kan, vi tänker oss att ha matsalen kvar och så vidare. Det duger inte som underlag för att ta detta beslut, i slutändan det handlar om ett värdigt liv.

Motivet till att lägga ner serviceboendena är att de inte efterfrågas. Det finns i dag bara några tomma platser och behovet av serviceboende är uppenbart. I socialnämnden har vi fått information om att nedläggningen inte beror på ekonomiska skäl, men i kommunfullmäktiges debatt som följde på mitt yrkande framkom att det är av ekonomiska skäl som serviceboendena läggs ner. 17 miljoner ska sparas.

2017 gick Vänersborgs budget med 76 miljoner i överskott.

Det saknas en konsekvensbeskrivning. Vi har inte hunnit se någon utvärdering av effekten efter att Runnarebo och Kastanjen lades ner.

Det är ett stort steg mellan servicehus och särskilt boende. Vi tror att detta mellanting av boende behövs.

I Socialnämndens handlingar, 2017-11-23, står att läsa att förvaltningen ser en möjlighet att minska kostnaden för köpta platser inom omsorg för funktionshindrade. Dessutom ser man en möjlighet till ett ökat ekonomiskt utrymme för hemtjänst, det kommer att behövas. Kostnaden för hemtjänst kommer med största sannolikhet att öka mycket när servicehusen stängs. Vi har redan sett att den ökar. Det är inte alls konstigt med exempelvis kvarboendeprincipen.

Vi saknar också en ekonomisk konsekvensbeskrivning då vi vet att det finns kommuner som funderar på att starta nedlagda servicehus igen, utifrån att kostnaderna för hemtjänst ökat lavinartat. Kostnaden för servicehus var mindre än det stora hemtjänstbehovet för dessa mottagare av omsorg.

Kommunfullmäktige avslog mitt yrkande om återremiss, därför reserverade vi oss.

Marianne Ramm
ordförande i Vänsterpartiet Vänersborg

MEST LÄST