Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

sdltac26b3d-nh
Patienten i centrum. Den nya vårdgarantin om att patienten ska få träffa legitimerad personal inom tre dagar är ett bra beslut, skriver debattören.

Nu kan patienten få stå i fokus

Ny vårdgaranti som innebär att patienten får bedömning av legitimerad personal inom tre dagar i stället för enbart av läkare inom sju dagar är ett bra beslut.

Första kontakten kan vara sjukgymnast, sjuksköterska, apotekare eller läkare. Legitimerad personal skriver remiss om det behövs. Det är positivt att patienten får bedömning av rätt kompetens i ett så tidigt skede som möjligt. Alla kompetenser i vården måste användas på ett effektivare sätt om garantin ska kunna uppfyllas. Patienten i centrum är något som länge diskuterats och nu kan bli verkligt.

Jag håller fullständigt med läkarförbundet att vård inte får fördröjas men då måste man vara öppen för samarbete. Jag som apotekare hade kontakt med en patients vårdcentral för två år sedan. Redan då visade provtagning för hjärtsvikt förhöjt värde. Tyvärr gjorde vårdcentralen som de brukar och skickade flera remisser till olika specialister i stället för att prioritera svikten. För ett år sedan var hjärtsviktsprovet rejält förhöjt och troligen därför med en hjärtrytmrubbning som hänvisades till specialist. Nu för ett par månader sedan angavs äntligen hjärtsvikt som diagnos efter telefonsamtal med patientens nya läkare. Tala om fördröjning av rätt vård och felaktig resursanvändning!

Jag genomförde för tio år sedan en information på en vårdcentral om nya nationella riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. En stark reaktion framkom när jag påtalade att provet ”NT-proBNP” var ett nödvändigt prov. Än i dag får jag meddelande om att hjärtat låter bra och uppföljande provtagning inte behövs trots att behandlingen inte når målen i Rikssvikt. Att lyssna på hjärtat vid hjärtsvikt är detsamma som att singla slant. Läkemedelsverket skrev om det redan för tio år sedan.

Vid ett projekt med en kommun framkom vid granskning av läkemedelslista och symtomskattning för 80-åringar, misstanke om hjärtsvikt. Vid provtagning stämde det för 80 procent. Tyvärr har jag många gånger fått svaret från vården att det provet tar vi inte. Jag förhandlade med en leverantör om att köpa in test som patienten själv kan utföra. Företaget fick påtryckningar från ledande medicinare att upphöra med försäljningen om vården skulle fortsätta att beställa deras övriga produkter.

Varför då kan man fråga sig? Ville man inte visa att föråldrade metoder användes?

Jag har svårt att acceptera att våra äldre patienter för nöja sig med gamla metoder som ger stora hälsoproblem i onödan.

Maj-Britt Elmvik
leg apotekare och kommunalpolitiker för Trollhättans Framtid

MEST LÄST