Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Nu storsatsar Trollhättans stad för att höja skolans resultat

I Trollhättans stad är den största utmaningen att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå utbildningsmålen.

I Trollhättans stad är den största utmaningen att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå utbildningsmålen. Staden har sedan länge en resursfördelningsmodell som ger de skolor som av olika skäl behöver det, utökade resurser för att kunna lyckas.

Det finns dock fortfarande för stora skillnader i skolornas resultat. En del av dessa kan förklaras med att vissa skolor har en stor andel elever som inte hinner gå tillräckligt lång tid i grundskolan för att nå målen eftersom de som nyanlända kommit in sent i skolsystemet och ibland utan ordnad skolgång bakom sig i hemlandet.

Lärarbristen är en annan stor utmaning och staden gör insatser för att bli ett attraktivt alternativ för behöriga kompetenta lärare, särskilt i de områden som idag har störst omsättning och lägst andel utbildade lärare.

Mycket arbete läggs på att locka lärarstudenter att välja Trollhättan när de är klara med sin utbildning. Utbildningsnämnden har också antagit ett program för personalförsörjningen i tio punkter för att behålla de duktiga lärare vi har och för att rekrytera nya.

Konkurrenskraftiga löner är en del men lika viktigt är att locka med möjligheter till utveckling, ett gott ledarskap och bra förutsättningar och ambitioner i övrigt.

Trollhättans stad gör nu också en storsatsning tillsammans med Skolverket och universitet och högskolor för att höja kvaliteten i stadens skolor. Skolverket och staden satsar tillsammans stora resurser för att höja kompetensen i förskolor och skolor i områdena Kronogården, Lextorp och Sylte.

Det är ett treårigt projekt som innebär att vi får tillgång till den bästa kompetensen som finns att uppbringa för att skapa ett framgångsrikt kvalitetsarbete för bättre resultat. Vi kan redan nu se resultat av satsningen. Ett exempel är det arbete med att ta hand om nyanlända som görs på Lextorpsskolan och som sprids av Skolverket ut över hela landet.

Utbildningsförvaltningens och nämndens ambitioner stannar inte vid detta. Satsningen på ökad kvalitet ska omfatta hela staden. Ett målinriktat uthålligt kvalitetsarbete är det medel som enligt forskning och beprövad erfarenhet visat sig ha bäst effekt för att skapa bättre resultat.

Med dessa kraftfulla åtgärder är vi övertygade om att Trollhättan kommer att bli en framgångsrik skolstad som ger alla barn och ungdomar de bästa förutsättningar för ett gott framtida liv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.

Mats Wiking

ordförande i Utbildningsnämnden

MEST LÄST