Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

sdltb0d0164-nh
Inte avgörande. Hur arbetet organiseras, och inte gruppstorleken, är avgörande för förskolan, skriver debattörerna.

Organiserat arbete avgörande

Gruppstorleken är inte avgörande, utan hur arbetet organiseras runt barnen.

Replik

Svar till Eva Castberger (TTELA 2 september)

I en debattartikel skriver Eva Castberger (L) om att barngrupperna ökar i Trollhättan. Vi i majoriteten kan också konstatera att det för tillfället är så, trots att just barnomsorgen fått extra tillskott i budgeten inför 2016.

Detta handlar dels om att Utbildningsförvaltningen är i en stor omställningsfas i och med implementeringen av den nya skolorganisationen som träder i kraft från och med HT2017. Då kommer vi att ha en förskole- och grundskoleverksamhet.

Men också att Trollhättan växer och det därför krävs fler förskolor och förskollärare. Trots det klarar vi av att varje år skapa 4-6 nya avdelningar för att tillgodose det behovet. Nyligen öppnade förskolan Stommen i Sjuntorp med fem avdelningar. I rask takt kommer sedan förskola på Hjortmossen, Gulsparven (gamla Viggen) och Upphärad med mera.

Genom att vi håller uppe takten så får inga föräldrar stå för länge i barnomsorgskö. Detta har dock medfört att vi inom vissa områden fått gjort tillfälliga förtätningar och tagit in fler barn än vad som är tänkt. Detta har vi dock varit noga med att kompensera med mer personal.

Det forskare ofta diskuterar idag är hur vi kan organisera arbetet runt barnen för att möta varje barn mera specifikt. Där kan grundorganisationen med antal barn i grupp vara av betydelse, men viktigast är det pedagogiska upplägget runt barnet och barnets specifika behov. Ibland kan arbetet behöva bedrivas i mindre grupper och ibland individuellt. Ibland behöver ett barn extra språkträning eller av andra anledningar vara på förskolan längre tid. Här ser också vi över möjligheten för barn med behov att vara längre tid än 15 timmar i veckan.

Därför kan man tänka, precis som i skolan, att gruppstorleken inte är avgörande, utan hur arbetet organiseras runt barnen. Här har också vår nya organisation, med en verksamhetschef för förskolan i spetsen, dragit igång ett viktigt utvecklingsarbete runt varje barns lärande. Det skall bli oerhört spännande att följa utvecklingen. Men en sak är tydlig och det är att vår ambition är att minska barngrupperna och med den nya organisationen med tydligare styrning har vi större chans att nå det mål som vi har uppsatt i vår gemensamma mål- och resursplan.

Mats Wiking

socialdemokraterna

Fahimeh Nordborg

vänsterpartiet

Camilla Andersson

miljöpartiet

Majoritetspartierna i Utbildningsnämnden

MEST LÄST