Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Satsningar på de äldre

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför nu stora satsningar på alla Sveriges äldre.

Sverige har glädjande nog en av världens äldsta befolkningar och antalet äldre blir bara fler och fler. Den 1 januari sänktes skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år. Samtidigt gör vi historiskt stora investeringar i välfärden.

Sänkningen av pensionärsskatten omfattar 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att tre av fyra äldre får sänkt skatt från och med årsskiftet. Det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet höjs samtidigt. 290 000 pensionärer får ta del av denna höjning, varav huvuddelen är kvinnor. Till år 2020 vill vi avskaffa den orättvisa högre beskattningen av pensioner helt.

Från och med nästa år fördubblar vi också tandvårdsbidraget för att det ska bli billigare att gå till tandläkaren. För alla över 65 år höjs tandvårdsbidraget till 600 kronor per år. Det är en viktig satsning.

Vården av äldre och äldreomsorgen ska sätta de äldres behov i centrum. Vården av äldre ska vara behovsanpassad och jämlik i hela landet. Genom patientmiljarden satsar vi på en skärpt vårdgaranti i primärvården för att förbättra tillgängligheten för patienterna. Vi göra även stora investeringar för att öka bemanningen inom vården och äldreomsorgen. Regeringens bemanningssatsning på mer personal inom äldreomsorgen har hittills gett över 5000 fler anställda i äldreomsorgen. Det har både inneburit att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid. Det är en välkommen personalökning.

Den olyckstyp som leder till flest dödsfall, inläggningar på sjukhus och besök på akutmottagningar bland äldre är fallolyckor. För att uppnå målet om att halvera antalet fallolyckor vill regeringen utveckla det förebyggande arbetet. Vi satsar därför 13 miljoner kronor 2018-2020 på det fortsatta arbetet för att förebygga fallolyckor.

Vi gör också stora satsningar på hemtjänsten. Äldre i behov av hjälp från kommunen har hittills behövt ansöka om insatser och få sina behov prövade i en så kallad biståndsbedömning. För den som upplever ett behov av stödinsatser kan en sådan process uppfattas som tålamodsprövande och tidskrävande. Vi föreslår nu därför att kravet på regelrätt biståndsbedömning ska slopas inom hemtjänsten och hoppas få stöd i riksdagen för denna ändring. Det kommer att göra att de kommuner som så önskar kan bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet. Sänkningen av pensionärsskatten och regeringens investeringar i en bättre äldreomsorg och vård av äldre är så viktiga och kommer att göra stor skillnad. Vi socialdemokrater är därför stolta över att kunna genomföra dessa viktiga reformer.

Catharina Bråkenhielm

Jörgen Hellman

Peter Johnsson

Paula Holmqvist

Petra Ekerum

Riksdagsledamöter (S) Fyrbodal

MEST LÄST