Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Satsningen på en bättre skola för alla fortsätter

Resultaten i skolan är ständigt av intresse och utvärderas kontinuerligt av olika aktörer. PISA-rapporten, som presenteras vart 3:e år och senaste i december 2016, visar hur Sveriges resultat är jämfört med andra länders, senast med 72 andra länder.

Resultaten i skolan är ständigt av intresse och utvärderas kontinuerligt av olika aktörer. PISA-rapporten, som presenteras vart 3:e år och senaste i december 2016, visar hur Sveriges resultat är jämfört med andra länders, senast med 72 andra länder. Denna mätning visade ett glädjande trendbrott, eftersom resultaten efter många års nedgång visade en förbättring i läsförståelse och matematik.

Årligen kommer rapporter från Skolverket och SKL. De fackliga organisationerna gör också utvärderingar och nu senast kunde vi ta del av Lärarförbundets skolranking. I den ligger inte mindre än 13 kriterier som grund för rankingen. Till exempel vägs lärarlöner, lärartäthet och antal utbildade lärare med mera in i mätningsresultatet. Det kan därför vara svårt att sortera ut och jämföra olika studier.

Den enorma rubriken ”Stort lyft för Trollhättans skolor” måste därför ses med en viss nypa salt. I Lärarförbundets mätning har våra skolor lyft sig utifrån förra mätningen, och det är enormt glädjande. Samtidigt visar Skolverkets senaste mätning att det är närmare 20% av eleverna som inte får godkända betyg för behörighet till gymnasiet. Detta är bekymmersamt. Speciellt bekymmersamt är det för Kronans elever där hela 70% inte får betyg som räcker för att söka till gymnasiet.

Klart är att skolresultaten inte förändras över en natt. Alliansen bedrev under sina regeringsår en kamp mot ”flumskolan” och en rad reformer genomfördes. En del effekter av detta ser vi just nu resultatet av. Alliansen, med Jan Björklund som utbildningsminister, genomförde Matematiklyft, större fokus på kunskaper, högre krav på ordning och reda samt bättre utbildade lärare.

Alla dessa insatser har gjort stor skillnad för skolans utveckling och elevernas kunskaper. Detta visar sig naturligtvis även för Trollhättans elever. Vi liberaler vill ha mer läxhjälp till alla elever. Vi vill ha en förstärkt sommarskola för nyanlända så de snabbare lär sig svenska. Vi vill skapa lugn och ordning på lektionerna och vågar föreslå fler allmänna riktlinjer för detta. Exempel är mobilförbud på lektioner och krafttag mot mobbing. Mer kraft och mod att ta tag i de svårare frågorna. Vi vill också ha fler vuxna i skolan.

Allt i linje med alliansens lyckosamma skolpolitik. Då kommer vi fortsatt att ha bra resultat på alla dessa olika mätningar. Satsning på alla skolor och för alla elever för Sveriges bästa skola.

Eva Castberger

talesperson utbildning, Liberalerna i Trollhättan

MEST LÄST