Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Skogspolitiken går åt fel håll

Skogsägare i Sverige har idag anledning att oroa sig över skogsfastigheternas värde, ­eftersom läget beträffande rätten att bruka den egna skogen i bästa fall kan beskrivas som oklart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En skogsutredning överlämnades till regeringen den 16 oktober 2017, där uppdraget var att besvara frågan kring ifall allmänheten bör ges rätt att rättsligt överklaga planerade avverkningar.

Utredningens slutsats var att exempelvis små ideella föreningar bör få ”överklaga beslut om tillstånd och villkor för avverkning av fjällnära skog och ädellövskog samt föreläggande eller förbud med anledning av en underrättelse om avverkning eller annan tillsyn enligt skogsvårdslagen. ”Utredaren öppnade också upp för möjligheten till att tillåta överklaganden över hela landet, det kan alltså bli processer om upp till 60 000 avverkningar per år.

Äganderätten är ett av det demokratiska samhällets viktigaste grundfundament. Det enskilda ägandet möjliggör frihet och självbestämmande, vilket är nödvändigt i ett demokratiskt och fritt samhälle. Dessutom talar vi om mycket långsiktiga investeringar, där man exempelvis låtit plantera skog åt barn eller barnbarn och sedan skött marken under decennier. Investeringar som alltså riskerar att gå om intet.

Vi ser nu att skogspolitiken går åt fel håll. Uppfinningsrikedomen hos aktivister och myndigheter leder till att begrepp som nyckelbiotoper och talerätt används som verktyg för att underminera brukanderätten. Ur skogsägarnas perspektiv ser detta ut som ren kollektivisering av det enskilda skogsägandet.

Vi i Sverigedemokraterna motsätter oss denna utveckling och anser att skogsägare ska hållas skadeslösa i de fall avverkning inte kan ske. Äganderätten med egendomsskyddet är inskriven i Sveriges grundlag. Våra lagar har som syfte, till både bokstav och anda, att värna den enskilde mot övergrepp från myndigheternas sida.

Det har inte undgått oss att till exempel Skogsstyrelsen slår ifrån sig, men likväl fortgår problemen med skogsägare som inte kan bedriva normalt skogsbruk.

Att äga och sköta skog är att ta ansvar både för Sveriges naturresurser och ekonomi. Att det finns en stor bredd i ägandet innebär dessutom ett det finns ett stort engagemang för skogens skötsel på gräsrotsnivå. Svenska skogsägare är dessutom ofta mycket kunniga och intresserade av att upprätthålla biologisk mångfald.

Med en skogspolitik som gynnar brukande av skogen och respekterar äganderätten, kan skogsbruket dessutom skapa utveckling och sysselsättning i hela Sverige.

Runar Filper (SD)

Landsbygdspolitisk talesman