Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

sdltc257c0e-nh
Det finns goda förutsättningar för Vänersborgs elever, skriver debattörerna. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Skola till alla Vänersborgs elever

Mot bakgrund av att en allmän mediabild spridits kring att elever inte har någon skola att gå till vill vi tydligt dementera denna ”alternativa sanning”.

Mot bakgrund av att en allmän mediabild spridits kring att elever inte har någon skola att gå till vill vi tydligt dementera denna ”alternativa sanning”. Ett stort arbete har från Barn- och Utbildningsförvaltningens sida lagts ned på att prognostisera antalet elever i Vänersborg. Det kan tyckas vara en enkel matematik att utifrån befintliga vänersborgare kunna ta fram underlag på hur många elever som i framtiden kommer gå i våra skolor men mot bakgrund av dels en ökad rörlighet och en ökad inflyttning till vår kommun har det under senaste åren inte varit enkelt.

Barn- och utbildningsnämnden har under mandatperioden arbetat med att lösa lokalsituationen akut med hjälp av skolmoduler och samtidigt ha ett långsiktigt spår för permanenta nybyggnader och tillbyggnader av skolor. Det är positivt att bostadsbyggande i Vänersborg har kommit igång rejält och det innebär också att vi måste bereda plats för fler barn och elever i förskolan/grundskolan.

I detta arbete har Barn- och Utbildningsnämnden fattat beslut om Förskole- och skolutredning som talar om hur vi långsiktigt kan planera för skolbyggnation i Vänersborg. Här har allmänheten givits möjlighet att komma med synpunkter vid ett flertal dialogmöten. Under perioden har mer resurser tillförts verksamheten för att kunna möta den ökade elevtillströmningen. Personaltätheten har ökat. Kompetenshöjande insatser för personal genomförs kontinuerligt och ett särskilt fokus sker nu i höst på kompetensutveckling utifrån temat ”Olika är normen” i samverkan med Specialpedagogiska myndigheten och Karolinska institutet. Man kopplar samman den aktuella medicinska forskningen direkt med utbildningen för att ett sådant arbetssätt gynnar alla elever.

En nyöppnad fritidsgård i Torpaskolan möjliggör en plats för läxläsning på eftermiddagar och samvaro med aktiviteter på kvällstid. Ytterligare fokus sätts även på skolnärvaron där Vänersborg är en framgångskommun men i allt arbete gäller det att hålla i och hålla ut i rutiner när ny personal börjar arbeta i vår organisation.

Kommunikationen mellan skolornas ledning och vårdnadshavare är tillsammans med det fortlöpande värdegrundsarbetet helt avgörande för en trygg och bra skolgång. Alla insatser görs för att skapa bra förutsättningar för ökade kunskapsresultat i våra grundskolor framöver i Vänersborgs kommun.

 

Mats Andersson (C)

ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Bo Carlsson (C)

kommunalråd

MEST LÄST