Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Skolpersonalen måste få riktiga förutsättningar

  I dagens Sverige ser vi stora samhällsproblem som bristande integration, ökad brottslighet och utslagning från arbetsmarknaden. Vi ser klyftorna i samhället öka och vi ser att uppväxtvillkoren för barn bli allt mer ojämlika.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Det finns ett samband mellan dessa samhällsproblem och skolans problem. Föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund får en allt större betydelse. Många barn får inte den start i livet som de borde få.

  Något måste göras, inte bara i landet som helhet utan också i Vänersborg.

  Betygsresultaten i Vänersborg var förra läsåret katastrofala bland de avgående niondeklasserna. Och det är elever från hem med lägre inkomster och sämre utbildningsbakgrund som uppvisar sämst resultat.

  Nycklarna för att kunna vända utvecklingen i skolan finns självklart hos skolledarna och pedagogerna. Vi måste därför skapa riktiga förutsättningar för dem som arbetar i skolan att utföra sina jobb, att fullgöra det uppdrag som staten genom Skollagen och läroplanerna har gett. Pedagogerna måste få mer tid att ägna sig åt undervisning.

  Vänersborg måste bli en attraktiv kommun för pedagoger att jobba och verka i. Vi måste få nya pedagoger att söka sig till Vänersborg och vi måste få de som finns här att stanna kvar.

  Om Vänersborg ska kunna lyckas med detta beror till stor del på den arbetsmiljö som kan erbjudas. Arbetsmiljön måste förbättras och arbetsbelastningen minska.

  Att Vänersborg kan rekrytera nya behöriga pedagoger och behålla de som redan finns här är en förutsättning för att vända elevernas kunskapsutveckling. Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som har störst betydelse för elevernas kunskapsresultat.

  Även skolledarnas arbetsmiljö måste förbättras och arbetsbelastningen minskas. Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola med god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där alla elever upplever skolan som meningsfull, stimulerande och trygg.

  Det är dags att Vänersborgs kommun med barn- och utbildningsnämnden i spetsen funderar igenom ordentligt hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras.

  Och det gäller då att både ta till vara erfarenheter från andra kommuner och samtidigt titta utanför boxen och hitta nya lösningar. Och naturligtvis måste alla förändringar ske i samråd med rektorer och pedagoger…

  Det är nu läge att sätta igång med sådana funderingar, en sådan utredning.

  Stefan Kärvling

  Vänsterpartiet, Vänersborg