Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Sveaskogs skogsbruk är inte hållbart

I en replik till vår debattartikel försvarar Sveaskog sitt skogsbruk på Halle-Hunneberg.

De hänvisar till naturvärdesbedömningar och en landskapsanalys som de hittills inte lämnat ut, vilket gör argumenten mindre trovärdiga. De motiverar heller inte varför de inte anpassat ekoparksplanen efter artskyddslagstiftningen och varför de avsatt så mycket ungskog samtidigt som de avverkar äldre skog.

Sveaskog ser inget behov av ett stopp för skogsbruksåtgärder. Samtidigt vill de ha dialog – men detta kan inte ske på allvar om det sker under hot av avverkning.

Sveaskog säger att de satt av 50 procent av skogen för naturvård. Men hur räknar de? Sveaskog förvaltar 4800 hektar skog på bergen, varav drygt 1400 hektar naturvårdsavsättningar. Av naturvårdsavsättningarna är nästan 600 hektar under 60 år och bara drygt 300 hektar är gammal skog (över 120 år), samtidigt som cirka 600 hektar över 100 år betraktas som produktionsskog. De har också avverkat cirka 200 hektar äldre skog sedan parken bildades. Produktionsskogen uppgår till cirka 3400 hektar, det vill säga 70 procent av Sveaskogs areal. Av detta räknas 700 hektar in i naturvårdsarealen – detta är alltså kantzoner och enskilda träd som lämnats, eller någon gång kommer att lämnas, på hyggen. Detta är inget annat än ett försök att äta naturvårdskakan och låtsas att man har den kvar.

När ekoparken invigdes 2004 tillämpades inte artskyddslagstiftningen i skogsbruket. Först under de senaste två åren har en praxis börjat utvecklas, som Sveaskog måste anpassa ekoparksplanen efter, särskilt eftersom Halle-Hunneberg hyser ett stort antal skyddade arter som inte är målarter i ekoparksplanen. Hur kan planen ha "naturvården som huvudmål" utan att ta hänsyn till dessa arters krav på livsmiljö, och utan att göra ordentliga inventeringar? Sveaskog planerar ju också fågelinventeringar i vår i samarbete med föreningen SOF/Birdlife, och där ingår också skyddade arter. Varför vill de avverka innan dessa inventeringar är gjorda?

Skydda Skogen uppmanar Sveaskog att leva upp till sina ambitioner om dialog och stoppa skogsbruksåtgärder på Halle-Hunneberg tills våra krav är uppfyllda.

David van der Spoel

talesperson i Skydda Skogen

Elin Götmark

aktiv i Skydda Skogen i Västergötland

MEST LÄST