Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Tondövt beslut om musikutbildning

Musiken har under en lång följd av år varit en källa till stolthet och glädje för vänersborgarna. Kommunens rykte som musikkommun är mycket gott, och inte minst genom arrangemang som Aurora Chamber Music och Polstjärne­priset har detta rykte spridit sig nationellt och internationellt. 2006 beslutades att Vänersborg ska bli Sveriges bästa musikkommun.

Musikpedagogiken har dock en ganska ömtålig organisation och inte minst lokalmässigt är resurserna satta under press.
Kunskapsförbundet strävar efter att samla all verksamhet till egna lokaler, vilket leder till att resurserna i Vänerparken sätts under lupp.
Dessa lokaler är en förutsättning för att exempelvis Aurora Chamber Music och Polstjärnepriset ska kunna genomföra sina veckor med Master Classes och andra lokalkrävande övningar.
Kunskapsförbundet bygger på en god grundidé om att samarbeta för det gemensamma bästa.
Men i vissa situationer leder samarbetet till maktkamp, och ger upphov till misstankar om dolda agendor för att gynna den egna kommunen.
Beslutet att inte starta estetmusik­utbildning i Vänersborg detta läsår trots att man från tjänstemannahåll funnit att en utbildning även i Vänersborg skulle ha rymts i budgeten blev ett slag i ansiktet på vänersborgarna.
Det kan tyckas vara ett litet antal elever som berörs, men konsekvenserna kan bli förödande för musikutbildningen i Vänersborg.
Beslutet visar på okänslighet och en viss tondövhet om uttrycket tillåts i sammanhanget.
Beslutsgången inom Kunskapsförbundets direktion är ett stort frågetecken; hur är det möjligt att Trollhättan alltid ska utse ordförande och att denna ska ha utslagsröst vid lika röstetal?
Denna obalans i beslutsfattandet, som gäller oavsett var man lägger majoriteten i styrelse, måste ses över. Stor och stark vinner alltid över liten och svag och detta gäller även i Kunskapsförbundet. Finns det tankar om att omförhandla avtalet med Kunskapsförbundet i detta avseende och att exempelvis utforma ett samverkansavtal som i sin konstruktion förhindrar nuvarande obalans?
Vi vill gärna ha ett svar från ansvariga politiker.

Agnes Carlsson
Bengt Andersson
Leif Bengtsson
Lars Boberg
Sune Hay
Anton Hård af Segerstad
Joakim Johansson
Peter Johansson
Bo Knutsson
Håkan Lind
Ingemar Ljung
Lars Salonen
Per-Åke Warg

MEST LÄST