Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Vem har ansvar för ett öppet och humant samhälle?

Var finns du som värnar om svenska värderingar? Värderingar som bygger på alla människors lika värde oavsett härkomst, hudfärg, religion och sexuell läggning.

Var finns du som tar strid för dessa värderingar och tar debatten med dem som vill förändra vårt land?

Under senare år har många människor sökt skydd i Sverige – människor, som med risk för sitt och anhörigas liv, sökt en fristad här. Många är barn och ungdomar från Afghanistan som kommit hit ensamma och vi volontärer inom frivilligorganisationerna, vi möter dem. Vi ser hur de bryts ner! Lättnaden och glädjen över att ha kommit till ett tryggt land, har förbytts i rädsla, förtvivlan och förlorad framtidstro.

Ungdomarnas psykiska hälsa försämras och många uppvisar tecken på självskadebeteende. De är livrädda för att bli utvisade till ett land där de inte har några anhöriga, där staten tillstår att de inte kan få skydd och där risken att skadas eller dödas är uppenbar. Säkerhetsläget i Afghanistan har under senare år försämrats oerhört. Nyligen dödades nära hundra personer och många fler skadades vid en attack i Kabul, som sägs vara en av de säkrare delarna av landet. Hit skickar vi nu barn och ungdomar!

I debatten hörs att vi måste värna asylrätten. Hur kan man hävda att asylrätten värnas när unga människor med tvång utvisas till Afghanistan? Baltutlämningen har fått oss att skämmas över att vi inte sa ifrån. Nu skäms vi volontärer varje dag när ungdomar och barnfamiljer utvisas till Afghanistan.

Det framhålls att flyktingar belastar samhällsekonomin. Detta är sant men bara om man bortser från det långsiktigt perspektivet. Väljer vi att skapa förutsättningar för dessa ungdomar att stanna i Sverige, kan de initiala kostnaderna snarare ses som en nödvändig investering med tanke på vår åldrande befolkning.

Vill vi även i fortsättningen leva i ett öppet och humant samhälle där alla människor har lika värde och där asylrätten respekteras, måste utvisningarna till Afghanistan omedelbart upphöra. Fler människor med civilkurage, politiker och samhällsdebattörer måste våga ifrågasätta den nuvarande flyktingpolitiken. Det är verkligen på tiden att ”Ordning och reda i migrationspolitiken” inkluderar humanitet och solidaritet med dem som har det svårt.

Är du en sådan person? Förbli då inte tyst utan visa var du står!

Volontärer i ”Skyddsnät för ensamkommande unga på Restad gård” genom

Marianne Barrljung och Lena Malmlöf Hummerhielm
Röda korset Vänersborgskretsen

Dan Jonsson
Rädda Barnen

Gullvi Flensner
Equmeniakyrkan

Per-Olof Ekdahl
Salem i Vargön

MEST LÄST