Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Synpunkter på planförslaget Skaven/Öxnered

Ett 90-tal fastighetsägare boende runt stationen motsätter sig planförslaget Skaven/Öxnered med avseende på:

Inplanerad höga hus i södra delen på planområdet som ej passar med befintlig bebyggelse. Det finns ingen lösning på vägar till och från detaljplanens område. Detta kommer att bli en trafikinfarkt för området.

Det här kanske är den största detaljplan i Vänersborgs historia utan någon information till de berörda. Är detta ett försök till att frångå demokratisk ordning?

Nu har Vänersborgs kommun retat upp de boende i Öxnered ännu mer: För ca 2 veckor sedan så kom det uppgifter från byggnadsförvaltningen att kommunen har projekterat in en pendelparkering mellan Öxnereds bostadsområde och järnväg/väg. Detta grönområde med en bredd av 25 meter har en gräsyta och planterade buskar och träd. Denna yta klassades 1979 när vi byggde som parkmark och skulle inte användas till något annat. Nu skall detta grönområde Asfalteras!

Efter perrongförlängningen och den nya förhöjda pendelparkeringen så är grönområdet allt viktigare för de boende. Vad vi kan förstå så ligger detta inte i detaljplanen Skaven/Öxnered.

Den nya förhöjda pendelparkeringen (bara svart asfalt inga träd eller buskar) som byggdes 2017 har plats för 180 bilar men utnyttjas idag av ca 30 bilister. Dessa 150 lediga platser kommer att klara behovet under många år.

Skulle detta ogenomtänkta förslag med ytterligare pendelparkering mot förmodan gå igenom så innebär det mera avgaser nära våra hus, ökat trafikbuller och kraftiga billjus på husen vintertid, morgon och kväll.

När det kommer sådana här förslag så ställer man sig frågan: Är inte tjänstemännen på byggnadsförvaltningen anställda för att tjäna kommuninvånarna och inte bara motarbeta invånarna?

Som någon boende sa: I detaljplanen tas stor hänsyn till den lilla hackspetten. Liknande hänsyn önskar vi att Öxnereds nuvarande invånare också får ta del av.

Nu måste kommunpolitikerna ta hänsyn till de boende och inte förvandla ett trevligt stationssamhälle till ett område som ingen vill bo i.

Gör rätt från början!

Kennert Andersson

MEST LÄST