Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Bild - 1
Vänern måste upp på regeringsnivå, skriver 14 företrädare för kommunerna runt Vänern på DN Debatt i dag.

Översvämning kan kosta miljarder

En översvämning av Vänern kan bli dyrt för hela Sverige, därför måste frågan uppmärksammas på regeringsnivå. Det skriver 14 företrädare för kommunerna runt Vänern på DN Debatt idag.

En ny studie visar att en sannolik översvämning av Vänern skulle orsaka skador för flera hundra miljoner kronor. Omkring 2000 byggnader skulle påverkas och viktiga statliga vägar så som E18 och E45 skulle stå under vatten. Även hamnar och industrier skulle kunna drabbas. Läget är allvarligt, men när ska Vänern bli en nationell angelägenhet? Det skriver 14 företrädare för kommunerna runt Vänern på DN debatt idag.

Senast sjön nådde kritiska nivåer var år 2000-2001, då stora kostnader drabbade samhället såväl som enskilda personer. Då genomfördes en klimat- och sårbarhetsutredning där det föreslogs ett nytt statligt anslag för att kunna genomföra storskaliga åtgärder som ligger bortom kommunernas betalningsförmåga. Det skulle dessutom tas fram en långsiktig lösning där Vänerns avtappningsmöjligheter ökas. Inget av detta har hänt, menar kommunernas företrädare.

Företrädarena tar upp Mälaren som en jämförelse. Miljontals kronor har satsats på regeringsuppdrag för att klargöra Mälarens översvämningsrisker och skredriskerna utmed Göta älv. Med vad gäller Vänern har kommunerna själva fått bekosta en grundläggande kartläggning. Nu menar kommunerna att riskerna gällande Vänern måste tas på allvar även av regeringen, då problemen är för stora för att de ska klara kostnads- och kompetensfrågor på egen hand.

Studien är framtagen av centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet på uppdrag av samarbetsorganet Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering. Idag fredag har kommunföreträdarna sänt över studien till regeringskansliet tillsammans med en vädjan om att få träffa företrädare för regeringen för att diskutera fråga.

MEST LÄST