Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

På Trenovaområdet i Vänersborg har det funnits industrier sedan förrförra seklet. Och det har satt sina spår i form av föroreningar.

Föroreningar på Trenova

Miljögifter har hittats på Trenovaområdet i Vänersborg och det påverkar planerna på att bygga bostäder där. – Det är inte så dramatiskt som det kan verka, säger Jan Wagnervik, vd för Trenova fastigheter.

Trenovaområdet i centrala Vänersborg har varit platsen för industriell ­verksamhet sedan 1800-talet.

TTELA har tidigare skrivit om Trenova fastigheters planer på att skapa handel på området. Det finns även planer på att bygga bostäder.

När förslaget till den nya detaljplanen var ute på samråd påpekade länsstyrelsen och miljö- och hälsa på kommunen att man borde göra en undersökning angående gifter i marken och byggnader.

Och mycket riktigt hittades giftiga rester, bland annat klorerade alifater, krom och bly.

– Det här är inte så jätteallvarligt, säger Irén Larsson på miljö- och hälsa.

Alifaterna bedömer hon som det allvarligaste. De har använts i lösningsmedel och kommer i det här fallet från Telis gamla fabrik.

– Vi har tagit prov på grundvattnet under byggnaden och hittat rester av ämnet, säger Irén Larsson.

Ytterligare undersökningar ska nu göras.

– Man måste göra en ny bedömning om området är lämpligt. Det kan förekomma ångor som kommer in i byggnaden och det måste utredas, säger Irén Larsson.

Hon är inte förvånad över att man hittat farliga ämnen i området med tanke på hur länge det funnits industrier på platsen.

Jan Wagnervik är inte särskilt orolig.

– Vi känner oss ganska lugna, det kunde ha varit mycket värre.

Företaget Ramböll som gjort undersökningen skriver i sin rapport att det ”finns goda möjligheter att exploatera området med bostäder genom att vidta åtgärder som reducerar risken för människors hälsa och miljön.”

Men vissa konsekvenser får fyndet av gifterna. Från början var det tänkt att bostäder skulle ingå i detaljplanen direkt. Men eftersom kraven är högre när det gäller den biten är till exempel affärer valde Trenova fastigheter att skjuta bostadsdelen på framtiden för att inte förlora tid.

– För att inte sinka projektet delar vi upp det i två steg, säger Jan Wagnervik.

Först tas alltså en detaljplan för handeln fram.

– När det är klart tar vi bostäderna i steg två.

Enligt Jan Wagnervik är inte bostäderna det i utvecklingen av Trenovaområdet som har högst prioritet. Och att den delen får vänta är inget stort problem.

Från byggnadsförvaltningens sida hoppas man att detaljplanen ska bli klar för utställning under juni.