Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

När VA-rör intill Brovägen skulle bytas ut påträffades förorenad jord. Gamla däck, reservdunkar och annat avfall dolde sig i marken och miljöfarliga ämnen tros ha runnit ut från dessa. Det är det andra området av förorenad jord som påträffats i Lilla Edet på kort tid.

Föroreningar ställer till problem

För en månad påträffades förorenad lera där det grävs för centrumfastigheten. Nu har ytterligare ett område med föroreningar påträffats där kommunen grävt för att byta VA-ledningar. Upptäckterna både fördyrar och försenar för kommunen.

Det var en morgon i slutet av februari som många Lilla Edetbor kände en obehaglig doft sprida sig i centrum. Där entreprenören grävde för centrumfastigheten påträffades lera som var förorenad med vad som föreföll vara olja. På platsen har det tidigare funnits en bensinstation och nu har analyserna av de prover som togs kommit.

– Det var bensen och annat. Ämnen som visade på diesel och bensinförekomst. Vi är mitt i saneringen nu och har schaktat bort en stor bit, säger Anders Holm, teknisk chef på Lilla Edets kommun.

Nu gapar ett stor hål på marken, hittills har 1 220 ton lera körts bort för rening. Fortsatta provtagningar ska göras och Anders Holms gissning är att det blir mer som måste tas om hand.

– Det är ingen som vet exakt hur det ser ut. För egen del räknar jag med att det är lika mycket till, säger han.

– Jag vet att man har gjort någon form av sanering tidigare, före min tid, och då plockat bort tankar från macken. Vi har hittat stålrör i marken. Det är lite diffust vad det är, de finns inte på några ritningar.

Kostnaden för saneringen faller på kommunen. Hur mycket det kommer att kosta är för tidigt att säga, men hittills har det kostat omkring 700 000 kronor.

Den förorenade leran körs till Heljestorp i Vänersborg där man kan ta hand om den.

– Exakt vilken metod de använder vet jag inte. Man kan elda jorden så att ämnena brinner upp eller så kan man sprida ut bakterier som bryter ner ämnena.

I Lilla Edet pågår nu flera olika arbeten parallellt. Förutom centrumbygget grävs fjärrvärmeledningar ner längs Göteborgsvägen och på olika håll ska VA-rör bytas ut. I samband med ett sånt rörbyte påträffades ytterligare ett område med förorenad mark, vid korsningen Västra Ledningsgatan-Brovägen.

– Vi gissar att man har gjort en utfyllnad där för länge sedan och då passade man på att gräva ner gammalt skräp.

Bland annat har man hittat bildäck, asfaltsrester och bränsledunkar i jorden.

– Man blir besviken på tidigare generationer. Vad sysslade de med?

Hur stor område som är förorenat vet man inte i nuläget. Prover har tagits på jorden men svaren har inte kommit än. Föroreningarna innebär att bytet av rören blir försenade och ger kommunen ytterligare en kostnadsökning. Hur mycket återstår att se.