Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

I dagsläget får bara ett fåtal vårdtagare i Trollhättans äldreomsorg en rejäl genomgång av ordinerade läkemedel varje år. Omsorgsnämnden måste ligga på regionen så att alla får detta, menar kommunrevisorerna.

Fler äldre får fel mediciner

Trollhättan var på väg att kravla sig ur bottenträsket vad gäller olämpliga läkemedel till äldre. Men 2012 bröts den positiva trenden. – En orsak kan vara sämre läkarkontinuitet, säger Ulla Arwidson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Trollhättans stad.

Kommunrevisorerna har nyss avslutat en granskning av hantering och användning av läkemedel inom äldreomsorgen. Att revisorerna velat titta närmare på detta är inte konstigt. Läkemedelsanvändningen på äldreboenden har ökat kraftigt på senare år, och Trollhättan hör till de kommuner där läkarna är som flitigast med att skriva ut mycket mediciner (se faktaruta).

Det handlar om läkemedel som kan ge allvarliga biverkningar eller yrsel/fallskador, och läkemedel som är direkt olämpliga i kombination med andra.
Under några år har läget i Trollhättan förbättrats. Exempelvis har andelen äldre som ordinerats fler än tio läkemedel sjunkit från 36 till 25 procent under perioden 2008–2012.

– Men förra året kom en liten ökning, jämfört med 2011. Också användningen av psykofarmaka har ökat. Utvecklingen är likadan i hela landet. Det är tråkigt, säger Ulla Arwidson.

Många läkarkontakter
Primärvårdens läkare ansvarar för läkemedelsordinationer inom den kommunala hälso- och sjukvården, medan kommunen svarar för hantering och utdelning. Kommunsköterskorna ska också rapportera effekter av läkemedel till ansvarig läkare. Revisorerna gör bedömningen att äldreomsorgen sköter detta på rätt sätt, och att personalen har den kompetens och de rutiner de behöver.

– Sen vore det bra om vi kunde utbilda all baspersonal i läkemedelsbehandling av äldre, och i vad de kan göra för att minska behovet av lugnande mediciner och sömnmedel.

Äldreomsorgen upplever ändå den höga omsättningen på läkare som ett problem.
– Det handlar inte bara om kontinuitet. Läkarna måste också ha intresse och mod att titta över hela läkemedelslistan och ifrågasätta vad kollegorna skrivit ut. Vi har väldigt duktiga sjuksköterskor som vill diskutera läkemedel med läkaren, säger Ulla Arwidson.

På rätt väg
Fördjupade läkemedelsgenomgångar är ett viktigt instrument för att komma åt felmedicineringen, och förra året införde Socialstyrelsen en tvingande förordning om att personer på äldreboende och i hemsjukvård ska få detta minst en gång om året.

Här har Trollhättan och Västra Götalandsregionen en resa att göra, konstaterar revisorerna. Visserligen får en majoritet (93 procent) enklare läkemedelsgenomgångar, men samarbetet med primärvården om fördjupade genomgångar har nyss kommit igång.

Erfarenheten från Granngården och Stavregården/Kastanjebacken är mycket god. Flera boende har blivit lite lugnare, fått bättre nattsömn eller blivit lite piggare när läkemedel tagits bort eller bytts ut.
– Det viktigaste är inte att det totala antalet läkemedel minskar utan att läkemedel som bedöms som mindre lämpliga för äldre utvärderas, säger Ulla Arwidson.