Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/2
ANNONS ▼

Flera svartlistade arter i närområdet

Ytterligare tolv främmande och invasiva arter har svartlistats inom EU. Bland dessa återfinns exempelvis jättebalsamin och jätteloka i vårt närområde.

I början på augusti släpptes en uppdaterad lista över främmande och invasiva arter inom EU. Listan innehåller tolv nya arter, varav sex förekommer vilt i Sverige.

De listade arterna utgör ett hot mot det inhemska växt- och djurriket. De kan också bidra till negativa effekter på människors hälsa samt påverka jord- och skogsbruk.

Sedan listan uppdaterades är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda eller upprätthålla arterna. Dessvärre är många av dem redan spridda över stora områden, vilket försvårar möjligheten att få bort dem helt.

I vårt närområde existerar flera listade arter. Växterna jättebalsamin och jätteloka är två av dem.

– Jättebalsamin finns i alla era kommuner. Jätteloka förekommer i Trollhättan, Vänersborg och Mellerud, säger Lisa Karnfält, naturhandläggare på Länsstyrelsen.

Båda växterna trivs främst i fuktiga miljöer, men förekommer även på torrare marker. De sprids lätt via vattnet längs med vattendrag och kan bilda stora täta bestånd.

– Bestånden skapar skuggor under sig som leder till att andra arter konkureras ut. Dessutom innehåller jättelokans växtsaft kemiska substanser som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor, säger Lisa Karnfält.

Smal vattenpest är ytterligare en art som nyligen svartlistats inom EU. Växten bidrar till att minska vatten- och ljusinflöde, vilket leder till att även denna växt konkurrerar med inhemska växtarter.

– Smal vattenpest förekommer bland annat i Mellerud och Vänersborg, säger Lisa Karnfält.

Sidenört, bisam och mårdhund är ytterligare tre arter som listats under sommaren. Alla finns i Sverige, men ingen av dem har setts i någon av våra fyra kommuner.

– Ingen av arterna har rapporterats från ert område. Både bisam och mårdhund förekommer framför allt i norra Sverige.

Bland arter som funnits med på listan sedan tidigare förekommer den illaluktande växten gul sunkkalla i Vänersborg.

Nu har naturvårdsverket till uppgift att ta fram ett handlingsprogram för att förhindra fortsatt spridning av de listade arterna.

– I nuläget vet vi inte hur arbetet med invasiva främmande arter kommer att läggas upp och hur ansvaret ska fördelas, säger Lisa Karnfält och fortsätter:

– Det vi kan göra i dagsläget är att informera om arter som vi vet orsakar problem och be allmänheten att rapportera in förekomster, för att få en uppfattning om omfattningen av problemet med arterna.

 

Svartlistade arter

Inom EU finns totalt sett 49 svartlistade arter.

Följande tio arter förekommer i Sverige:

Bisam

Gul skunkkalla

Jättebalsamin

Jätteloka

Kabomba

Mårdhund

Signalkräfta

Smal vattenpest

Tromsöloka

Ullhandskrabba

Källa: Naturvårdsverket

MEST LÄST