Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Vattentornet byggdes 1882 och byggdes på 1911. Tornet syns till höger på detta vykort från 1906 som är taget från kyrktornet mot öster. Den stora byggnaden i mitten är läroverket. Det revs 1963.

  Hotelldrömmen i 100-åriga tornet lever än

  Planerna på att bygga om vattentornet i centrala Vänersborg till ett hotell med restaurang på taket lever vidare. Trenova fastigheter AB vill köpa tornet av kommunen, men inte för de 750 000 kronor som kommunen föreslagit.

  – Vi har haft en överenskommelse som kommunen har backat på. Det nya förslaget är vare sig skäligt eller relevant, säger bolagets tillförordnade vd Jan Wagnervik.

  Trenova äger hela det gamla industrikvarteret sydost om vattentornet.

  Redan för ungefär fem år sedan dök tankarna på ett hotell med restaurang upp. Kommunen tog till och med fram ett förslag till detaljplan för vattentornet. Det gick ut på samrådsutställning sommaren 2007.

  Längre än så kom förslaget inte.

  – Kommunen slog undan benen på oss när de flyttade Komvux till Vänerparken.

  Löpt ut

  När frågan var aktuell förra gången skrev kommunen och Trenova ett exploateringsavtal.

  – Det löpte ut 2008 och i dag finns inget nytt upprättat, säger kommunens fastighetsingenjör Maria Wagerland.

  – Om avtalet gäller eller inte, det är inte juridiskt granskat, säger Jan Wagnervik. Där fanns ett pris på tornet och vi har även betalat en köpeskilling, det är många juridiska klurigheter, mycket kvar att utreda.

  I mars presenterade Trenova nya planer för området som ska öppnas för handel. Tanken om ett hotell återkom. Huvuddelen av rummen ska ligga i nytt hus intill vattentornet i hörnet Östra vägen – Kungsgatan och en inglasad bro förbinda rummen i det nya huset med rummen i vattentornet.

  – I den nya byggnaden blir det 80-100 hotellrum, i tornet 30-40 rum till.

  Pricken över i:et

  I förslaget lyfts taket på tornet och det blir en inglasad restaurang på toppen.

  – Vattentornet har funnits med i våra planer hela tiden, det är pricken över i:et och det vore ett lyft för hela staden. Vi har jobbat utifrån att det avtal vi hade gällde. Nu ställs allt på ända.

  Priset på 750 000 kronor kom kommunen fram till genom att låta göra två opartiska värderingar. Den ena kom fram till ett marknadsvärde på 1,5 miljoner kronor, den andra kom fram till att tornet inte var värt någonting. Genomsnittet blev 750 000 kronor.

  Sedan Trenova avböjt att köpa till det priset har kommunen beslutat att göra två nya värderingar.

  – Vi måste alltid värdera fastigheter inför en försäljning, det är en helt annan lagstiftning som gäller i dag än för fem år sedan, säger kommunens samhällsbyggnadschef Sophia Wikström. Vi får inte sälja till underpris. Jag förstår Jan Wagnerviks frustration, men gör vi fel blir det ännu värre.

  I dag, torsdag, träffas Jan Wagnervik och Sophia Wikström för att försöka räta ut frågetecknen.

  Komplicerad ombyggnad

  För att göra om tornet måste innandömet rivas ur och den stora vattentanken i järn monteras ner.

  – Bara saneringen innebär att hundratals ton ska tas bort, sedan ska det byggas nya bjälklag, säger Jan Wagnervik.

  Det krävs hiss och utrymningsvägar.

  – Det är ingen billig historia, det hade varit mycket billigare att jämna det med marken och bygga nytt, men här det handlar om att ta tillvara byggnaden. Vi vill lyfta taket, men i övrigt förändra exteriören så lite som möjligt.

  Ny detaljplan på väg

  När Trenova presenterade sina nya planer för hela området i mars hade Jan Wagnervik förhoppningar om att sätta spaden i marken efter nyår. Men att ta fram en ny detaljplan och få den antagen tar längre tid än så, det kan bli klart framåt sommaren. Arbetet med ett nytt planförslag har pågått sedan i maj. Planarkitekt Jan-Irvis Scheynius räknar nu med att ett förslag ska vara klart om drygt två veckor. Planen kommer att gå ut på samråd och ställas ut under våren.

  Dagens torn fyller 100 år

  Vattentornet har länge varit ett landmärke i centrum. Det första tornet byggdes 1882 och var 28 meter högt. 1911, alltså för exakt 100 år sedan, byggdes det på med 15 meter på höjden och fick sitt nuvarande utseende.

  Enligt den nu gällande detaljplanen får tornet inte rivas. I det förslag till detaljplan 2007 som sedan aldrig antogs stod det att "fasad och yttertak skall i huvudsak bevaras. Ändringar ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens karaktärsdrag."

  – Men jag får se hur vi gör i den nya planen, säger Jan-Irvis Scheynius.

  Lars Bergström är byggnadsantikvarie på Västarvet.

  – Jag hoppas att vi får planförslaget på remiss. Det är svårt att säga något innan man sett förslaget, men det är helt klart att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. En viss förändring tål den väl, men var gränsen går innan man skadar det kulturhistoriska värdet är svårt att säga.