Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bygg– och fastighetsbolagets vd Ola Serneke ser hur byggverksamheten återhämtar sig. Bild: Jonas Lindstedt

Flygplatsaffär kryddade Sernekes bokslut

Högre vinst och stigande intäkter. Det Göteborgsbaserade entreprenadbolaget Serneke gör ett starkt helår 2018. Men hur stor utdelningen blir skjuts på framtiden och bygg– och anläggningsverksamheten når fortfarande inte sina lönsamhetsmål.

Sammantaget kan bygg– och fastighetsbolaget Serneke Group lägga ytterligare ett lönsamt år till handlingarna. Till skillnad mot tidigare kvartal under räkenskapsåret visar den avslutande tremånadersperioden på starka siffror, främst tack vare försäljningen av Säve Flygplats och förvärvet av hela Karlastaden Holding. Entreprenadbolagets vd Ola Serneke är nöjd.

– Jag tycker vi har ett tillfredsställande kvartal. Vi har fått igång byggrörelsen igen, vi gör bra affärer och har ett positivt kassaflöde. Vi har nu en extremt hög soliditet trots allt. Vi ligger på över 40 procent och det är högt jämfört med våra konkurrenter, säger han.

Försäljningen av fastigheterna kopplade till Säve Flygplats innebar 271 miljoner kronor extra till kassan. Och förvärvet av de utestående aktierna i Karlastaden Holding innebar ytterligare 229 miljoner kronor till rörelseresultatet som för det fjärde kvartalet blev 509 miljoner kronor. Det ska jämföras med 210 miljoner kronor under samma period 2017.

Når inte lönsamhetsmålen

Enligt Ola Serneke ser nu bolaget hur byggsidan håller på att återhämta sig. Detta efter att branschen avmattas rejält de senaste åren.

Med en rörelsevinst om 54 miljoner kronor och en omsättning på 1,68 miljarder uppgick byggverksamhetens rörelsemarginal till 3,2 procent i det fjärde kvartalet. Tittar man för helåret var dock lönsamhetsmarginalen klart lägre, enbart 1,6 procent, vilket är långt i från Sernekes långsiktiga finansiella mål om en 5-procentig rörelsemarginal. Så såg det även ut för bolagets anläggningsverksamhet.

Att sättningen på bostadsmarknaden gjort avtryck i Sernekes affär syns även i vilka typer av projekt som entreprenadbolaget satsar på framöver.

– Vårt största kundsegment är stat och kommun och det ökar nu. Så enkelt är det. Sedan är det bara att titta på allt som saknas, allt från skolor, sjukhus, förskolor, idrottshallar och infrastruktur. Vi satsar hårt på järnväg nu, säger Ola Serneke och fortsätter:

– Där vet vi att det kommer att satsas 700 miljarder inom de närmaste femton åren. Då är det klart att vi vill ta en del av det.

Skjuter på rekommendation

Bolagets rörelsevinst uppgick till 595 miljoner kronor förra året, vilket ska jämföras med 419 miljoner för helåret 2017. Serneke Groups intäkter ökade med 16 procent, från 5,6 miljarder 2017 till 6,5 miljarder i fjol. Även medelantalet anställda ökade under räkenskapsåret. I det fjärde kvartalet uppgick genomsnittet medarbetare i koncernen till 1 110 stycken. Vid samma period 2017 var den siffran 1 001.

Serneke Group meddelar i bokslutskommunikén att rekommendationen för aktieutdelning skjuts på framtiden. Bolaget vill nämligen vänta in pågående transaktioner och kommer därför först vid kallelsen till årsstämman redovisa vad man tror är en rimlig aktieutdelning för 2018.