Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Högtryck för näringslivet i Fyrbodal

Det råder högkonjunktur för näringslivet i Västra Götalandsregionen. Fyrbodals kraftiga uppgång sticker ut mest i regionens konjunkturbarometer.

– I Fyrbodal ser vi en förskjutning från industri till kvalificerade tjänsteföretag, främst i området kring Trollhättan och Vänersborg, säger Mats Granér, Västra Götalandsregionens analyschef, under fredagens presskonferens.

Konjunkturbarometern görs i samarbete med SCB och bygger på statistik från 1 000 företagare. Den presenterar nuläget och vad företagarna förväntar sig det kommande halvåret.

– Sedan hösten 2013 har vi haft en förbättring varje halvår, säger Mats Granér.

Miweco vill gå från 18 till 100 anställda

I denna barometer delar Fyrbodal förstaplatsen med Göteborgsregionen när undersökningen bryts ned på de fyra delregionerna.

– Det är en ovanligt jämn konjunkturbild nu. Göteborgsregionen brukar ligga högst och Fyrbodal samt Skaraborg i botten, säger Mats Granér.

Fyrbodal skuggar Göteborg när det gäller företagarnas prognos för hösten.

– Det är mycket intressant med Fyrbodal med en stark och snabb omställning. Först drabbades de hårt av finanskrisen, sedan Saabs konkurs, säger Mats Granér under presentationen.

Västra Götalandsregionen ligger också bra till i en jämförelse med Stockholmsregionen samt region Skåne.

Bygg och tillverkningsindustrin är de branscher som just nu går bäst och de driver även med sig andra branscher.

Enligt rapporten så går sällanköpshandeln ned något.

– Egentligen ligger den på en normal konjunkturnivå, men jämfört med andra branscher ser det inte så bra ut. Hushållen är något försiktigare med inköp av möbler och elektronik. Här har amorteringskravet påverkat, säger Mats Granér.

Många hushåll har stora lån och sparar pengar inför förväntade räntehöjningar.

– Det kommer alltid en vändning i konjunkturen och man vet inte när den kommer och hur stor den blir. Enligt konjunkturinstitutet så blir det en fortsatt uppgång även under 2018, säger Mats Granér.

I princip samtliga branscher tror på en förbättring det närmaste halvåret.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin har på årsbasis ökat med 8 procent det senaste halvåret. Totalt är ökningen 4 procent i regionen.

– Det som företagarna pekar på är en risk är bristen på arbetskraft. Tre av fyra byggföretag säger att det är största hindret för tillväxt, säger Mats Granér.

Han menar att det absolut viktigaste för en ytterligare växande konjunktur är att få fler invånare till regionen och att det byggs nya bostäder.

Fakta: Fyrbodal i topp

Konjunkturindex för våren 2017 samt prognos för hösten inom parentes.

Fyrbodal +43 (+56)

Göteborgsregionen + 43 (+57)

Sjuhärad +39 (+50)

Skaraborg + 37 (+47)

 

Index är baserat på antalet positiva företagare, minus antalet negativa. Variablerna är alltså från - 100 till +100. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index -40 respektive +40.

MEST LÄST