Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Ny plan på gång för Ursand

Allmänhetens tillträde säkras till stranden på Ursand. Dessutom breddas Ursandsvägen och en ny cykelväg anläggs. Det föreslår byggnadsnämnden. Vägen kan stå klar redan till nästa sommar.

Förslagen finns i det planprogram som kommunen håller på att ta fram för Ursand. Det är en övergripande plan som framför allt ska redovisa hur marken lämpligast ska användas.

Marken i Ursandsområdet ägs av Vänersborgs kommun som arrenderar ut campingområdet till Bert Karlsson.

I förslaget till planprogram delas området upp i tre zoner. Zon 1 föreslås ingå i det natur- och rekreationsstråk som löper längs Vänerns strand. Stråket börjar i söder med Dalbobergen och fortsätter sedan med Dalbobergens naturreservat som slutar söder om Ursands camping. Norr om campingen finns ett skogs- och naturområde som ansluter till bebyggelsen i Stigsberget.

Arrendeområdet och planområdet överlappar varandra. I planen anges till exempel att marken mellan restaurangen och badstranden kan användas till aktiviteter. Dock fredas udden i norr för framtida exploatering eftersom den är viktig för friluftslivet.

"Det är viktigt att allmänhetens tillträde till strandområde som i dag ingår i camping/arrende säkerställs", fastslår byggnadsförvaltningen.

I zon 2 föreslås mark för camping med tält, husvagn och husbil. I anslutning till parkering i söder bedöms marken vara lämplig för naturcamping med tält.

Den tredje zonen innefattar befintliga campingstugor, reception och servicebyggnader. Här ser planerarna möjligheter att utöka med både flera stugor och mer service.

För att underlätta för besökare till området planerar man 140 nya platser på den befintliga parkeringen, som i dag ligger utanför arrendeområdet.

Planerarna passar också på att se över Ursandsvägen för att öka tillgängligheten. Vägen i dag är både smal och krokig och har en maxhastighet på 70. Nu föreslås att vägen breddas och att man bygger en tre kilometer lång gång- och cykelväg utmed Ursandsvägen som även kan ansluta till den cykelväg som planeras norrut till Stigsberget.

Om planprogrammet godkänns bedömer chefen för teknik- och trafikkontoret, Anders Dahlberg, att vägbygget kan starta redan i vinter.

– Förhoppningsvis är allt klart innan sommarsäsongen sätter igång nästa år, säger han.

Idag, måndag, redovisas förslaget för kommunstyrelsens arbetsutskott och en dryg vecka senare väntas kommunstyrelsen besluta om att skicka ut förslaget på samråd. När programmet senare har godkänts blir det dags att ta itu med detaljplanearbetet för campingen.

Skiss: Vänersborgs kommun

karta ursand.jpg

Allmänhetens tillgänglighet till stranden säkerställs.

Genom att vatten och avlopp byggs ut öppnas möjligheter för åretruntcamping som skulle gynna kommunen ur ett besöksperspektiv.

När Ursandsvägen förbättras ökar framkomligheten för både campinggäster och besökare till naturområdet.

Flera parkeringsplatser underlättar för fler besökare.

Med god tillgänglighet till strand och natur ökar attraktionskraften i framtida bebyggelse inom Katrinedal norra.

(Källa: byggnadsförvaltningen)

MEST LÄST