Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Dramatik kring revisorsval i Mellerud

Ett politiskt gräl har rasat kring valet av kommunrevisorer i Mellerud. Den politiska majoriteten petade bort socialdemokraternas kandidat på grund av olämplighet.
– Sådant här spär bara på politikerföraktet, säger Michael Melby (S).

Socialdemokraterna nominerade Tommy W Johansson till ordförande för kommunens revisorer. Vid fullmäktiges möte i december valdes tre revisorer men den del som berörde valet av Tommy W Johansson återremitterades.

Orsak: Han var kommunstyrelsens ordförande (kso) den gångna mandatperioden och ansågs därför vara olämplig att ingå i revisionen.

– Som kso har Tommy W Johansson varit med och förhandlat fram och signerat en mängd olika avtal och konsekvenserna av dessa avtal ska han sedan vara med och granska. Det tycker vi är olämpligt, säger Daniel Jensen (KD).

Michael Melby (S) framhåller att Tommy W Johansson bara skulle få delta i granskningen av beslut som tagits efter att han avgått, det vill säga från januari 2019.

– Det har varit praxis att varje parti självständigt utser representanter till nämnder, styrelser och revisionen. Det är ett stort bekymmer att majoriteten lägger sig i ett annat partis nominering. Vi anser att han med sin erfarenhet hade tillfört tyngd och kunskap till revisionen och skulle det finnas något läge där han anses olämplig så finns det fyra andra revisorer att välja på som har samma uppdrag.

Michael Melby (S) fullmäktigeledamot.

Kommunens revisorer har till uppgift att granska och kontrollera kommunala verksamheter. I huvuddelen av landets kommuner är praxis att minoriteten i kommunfullmäktige ska vara i majoritet i revisorsgruppen. Detta för att inte den politiska majoriteten ska anklagas för att granska hur de själva sköter sig.

Enligt Daniel Jensen erbjöd majoriteten socialdemokraterna att ta fram ett alternativt namn till Tommy W Johansson.

– Det gjorde de aldrig och därför tog vi fram ett eget namn. Konsekvensen blev visserligen att majoriteten får majoritet bland kommunens revisorer med tre av fem namn. Men samtidigt är det tillåtet enligt kommunallagen och det är inte helt ovanligt, påpekar Daniel Jensen.

I en klar majoritet av landets kommuner är den politiska majoriteten i minoritet bland revisorerna. Men undantag finns.

– Ungefär två av tio kommuner gör som vi gjort nu och om man går tillbaka ett par mandatperioder hade majoriteten i Mellerud även majoritet i revisionen. Så man kan säga att det är en återgång till hur det har varit, säger Daniel Jensen.

LÄS MER: En allvarlig, lokalpolitisk härva

I de socialdemokratiska leden muttras det över tilltagen.

– Vid fullmäktige den 30 januari bröt majoriteten mot två oskrivna regler; dels att hamna i majoritet i revisorsgruppen, dels att lägga sig i ett annat partis nomineringar. Sådant här riskerar att öka på politikerföraktet och dessutom skapas en ny praxis, påpekar Michael Melby.

Daniel Jensen (KD), fullmäktigeledamot. Bild: Melleruds kommun

Daniel Jensen tycker att det är sunt att politiker resonerar om hur saker och ting ska skötas men han håller med om att hela situationen blivit olycklig.

– Förutsättningarna skulle ha varit klara redan före valet så att allt hade handlat om funktion istället för om personer. Vår avsikt har aldrig varit att fokusera på, i det här fallet Tommy W Johansson utan på hans tidigare roll som kommunstyrelsens ordförande. Men nu finns förslag på att ta fram ett nytt revisionsreglemente som förhoppningsvis får vissa önskvärda justeringar.

Vid fullmäktigemötet den 30 januari valdes Claes-Börje Olsson (C) och Joacim Magnussen (KD) till revisorer för mandatperioden 2019-2022.

Redan i december valdes Johan Lorentzon (M), Evert Magnusson (S) och Conny Eriksson (SD). Det är i nuläget oklart om de tre senare valen står sig eftersom dessa val är överklagade till förvaltningsrätten på grund av jäv.