Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Förskolesatsning saknas i investeringsbudget

Mindre pengar till asfaltering, samtidigt som satsningen på en ny kommunentré skjuts på framtiden. Det blev resultatet när kommunstyrelsen i Mellerud klubbade igenom investeringsbudgeten för 2019. Socialdemokraterna led nederlag när det gällde pengar till en förskolelokal i centrala köpingen.

På kommunstyrelsens dagordning fanns investeringsbudgeten för innevarande år, samt planen för 2020-21. Ärendet togs upp i fullmäktige i december men återremitterades på grund av vissa oklarheter.

Förslaget inför mötet var att halvera investeringen för asfaltering till totalt 2,1 miljoner, skjuta på en ny kommunentré till 2020, samt minska på maskininvesteringar inom förråd och service.

Ledamöterna i kommunstyrelsen var eniga om huvuddragen kring investeringsbudgeten men hade olika förslag till ändringar och tillägg.

Daniel Jensen (KD) ville att posten Krisberedskap, bensintank (400 000 kronor) skulle strykas medan Ulf Rexefjord (SD) ville att anslaget till asfaltering skulle återställas till den tidigare föreslagna nivån på 4,2 miljoner för 2019, samt för kommande planår.

Ett tredje förslag var Michael Melbys (S) tilläggsyrkande om att tidigare budgeterade medel till en förskolelokal i centrala Mellerud skulle tas med. Det rörde sig om fem miljoner kronor.

– Beslutet om en extra förskola i Dals-Rostock är en nödlösning och inte hållbart på sikt eftersom många jobbar i Vänersborg och Trollhättan och då blir det en omväg att hämta och lämna barn i Dals-Rostock. Med tanke på att det står över hundra barn i kö för närvarande hade det behövts mer förskolelokaler inne i Mellerud.

Michael Melby poängterar att även en sådan lösning skulle vara tillfällig då det finns planer på att bygga en helt ny förskola i Mellerud.

– Trycket på förskoleplatser är konstant och kommunen tappar inte invånare och därför hade det varit bra med en tillfällig lösning i form av moduler eller liknande. Men det fick vi inte igenom den här gången, vi får se om det kan öppna sig möjligheter längre fram.

Melby tycker att även en ny kommunentré borde ha varit med men det var en hård prioritering för att få ned den för Melleruds del ovanligt höga investeringsbudgeten till en rimlig nivå.

Kommunstyrelsen antog till sist investeringsbudgeten med Daniel Jensens ändringsförslag att stryka posten Krisberedskap, bensintank.