Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Skolan ska spara sju miljoner

Kultur- och utbildningsnämnden i Mellerud måste spara drygt sju miljoner kronor 2019. Förklaringen är en stor utbyggnad av förskolan och en kraftigt minskad asylersättning till följd av att mängden barn och elever som fått uppehållstillstånd ökat.

– Det är naturligtvis trist att genomföra besparingar inom skolan, som är en så viktig verksamhet och gör ett fint jobb. Men vi måste anpassa oss till den nya situationen och ju tidigare besparingar vidtas, desto mindre blir konsekvenserna, säger Tomas Nilsson (C), ny ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Vid nämndens senaste möte gavs ett uppdrag till rektorer och verksamhetschefer att föreslå besparingar på fem procent inom nämndens alla områden utom förskolan.

2018 gick kultur- och utbildningsnämnden back med 2,1 miljoner och det är främst den omfattande förskoleutbyggnaden som har kostat pengar. Sedan 2014 har elva nya förskoleavdelningar öppnats i Melleruds kommun. Runt två miljoner minus kan tyckas försumbart när hela förvaltningen har en budget på 250 miljoner men förvaltningen vill förbereda sig på betydligt magrare år.

– Istället för att höja budgetramen har förskoleutbyggnaden finansierats med statliga medel ur "flyktingpåsen" och andra riktade statsbidrag. Nu ser vi att den budget för 2019 som lades våren 2018 inte håller och därför måste vi vidta åtgärder, säger förvaltningschef Anders Pettersson.

Minskad ersättning för asylelever

Förutom ökade kostnader för förskolan är ökade kostnader för interkommunala ersättningar samt minskad ersättning för asylelever de främsta orsakerna till den förväntat sämre ekonomin under 2019.

Anders Pettersson, kultur och utbildningschef i Mellerud.. Bild: Sven-Gunnar Svensson

Uppmaningen att spara fem procent av verksamhetens kostnader har gått ut till grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, och arbetsmarknadsenheten (ame), som flyttats över från socialförvaltningen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot nämndens beslut. Partiet håller med om att nämnden ska spara men att det måste ske på rätt ställen.

"Att "hyvla" fem procent rakt över, på alla verksamheter, känner vi oss inte trygga med. Det går inte att avgöra, och är kanske inte ens särskilt troligt, att nedskärningar som genomförs på ett sådant sätt svarar upp mot våra politiska prioriteringar", skriver Ulf Rexefjord i partiets reservation.

Viktigt sätta igång processen

SD hade velat se en annan förberedelseprocess med ett mer detaljerat underlag som i högre utsträckning involverade politiken.

Tomas Nilsson konstaterar att besparingsuppdraget precis har getts.

– Det är rektorer och verksamhetschefer som bäst känner sina organisationer och vid nästa möte får vi se hur deras förslag ser ut. Det kan bli fyra procent här och sex procent där men det viktigaste är att vi är på hugget och sätter igång processen, ju tidigare desto bättre.

Tomas Nilsson menar att det är för tidigt att säga hur många tjänster som eventuellt måste bort.

– Det är fortfarande stor osäkerhet kring vilka beslut den nya regeringen tar när det gäller fördelningen av statliga bidrag till kommunerna. Vi har haft höga kostnader för stor asylmottagning som vi blivit ersatta för och det är rimligt att vi blir kompenserade för det även fortsättningsvis.