Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Bild: Claudio Bresciani/TT
Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Bild: Claudio Bresciani/TT

Brist leder till stängda vårdplatser

Bristen på sjuksköterskor inom NU-sjukvården har resulterat i stängda vårdplatser och överbeläggningar. Något som riskerar att leda till fler vårdskador. – Just nu är nu är situationen ansträngd, säger Magnus Söderbergh, chefläkare.

Larmen om bristen på sjuksköterskor i landet duggar tätt. Senast i förra veckan rapporterade tidningen Sjukhusläkare att bristen på vårdplatser och för lite personal bidrog till i genomsnitt ett dödsfall i månaden förra året.

Inom NU-sjukvården har de stora problemen med att rekrytera sjuksköterskor bland annat lett till långa väntetiderna till både akuten och specialistvård, som TTELA tidigare har skrivit om. En annan konsekvens är att man tvingats att stänga vårdplatser.

– Det påverkar tillgängligheter och beläggningsgraden. Vi kan inte heller göra alla behandlingar som vi planerat, säger Magnus Söderbergh, chefläkare NU-sjukvården.

Hur många vårdplatser har ni tvingats stänga?

– Det varierar men just nu har vi 88 procent av våra vårdplatser öppna. Jag bedömer trots allt att vi inte kommer att behöva stänga fler vårdplatser, men det går inte att garantera. Vi gör allt för att inte behöva stänga fler vårdplatser, säger Magnus Söderbergh.

Stängda vårdplatser, hög arbetsbelastning och överbeläggningar gör i förlängningen att patientsäkerheten hotas.

– Vi har haft ett stort antal patienter som har behövt vård vilket gör att det blir mycket överbeläggningar och det sliter på vår personal. Mycket överbeläggningar under lång tid ökar också risken för vårdskador, säger Magnus Söderbergh.

LÄS OCKSÅ: ”Man kan välja och vraka”

Behovet av sjuksköterskor är ständigt hos NU-sjukvården, just nu handlar det både om att fylla vakanser och om att täcka upp för sommaren.

– Vi har ett stort behov av sjuksköterskor, vi har en hel del vakanser på fasta tjänster. Vi rekryterar just nu både för vakanser och för sommaren, säger Kerstin Blomgren, enhetschef för kompetensförsörjning inom NU-sjukvården.

För att klara av verksamheten får man använda sig av bemanningssjuksköterskor.

– Vi försöker i första hand anställa egen personal, säger Kerstin Blomgren.

För att komma till rätta med problemen jobbar man mycket med så kallad uppgiftsväxling, vilket handlar om att renodla arbetsuppgifterna för de olika yrkesgrupperna. Ett annat knep är att försöka fånga upp framtida sjuksköterskor i ett tidigt skede genom att visa upp sig på högskolan samt anordna jobbevent för studenterna, som är en av NU-sjukvårdens viktigaste rekryteringskanaler.

– Det är framförallt nyutexaminerade som vi rekryterar i januari och juni, säger Kerstin Blomgren.

I kommunerna märker man också av bristen även om krisen inte är lika stor. I Vänersborg har man just nu bara en vakans på en nattjänst, alla andra tjänster är tillsatta.

– Bristen märker vi främst av genom att det är sköterskornas marknad, de är tuffare vid löneförhandlingar till exempel, säger Maria Åberg, enhetschef hemsjukvården Vänersborgs kommun.

Även i Trollhättan har man ett fåtal vakanser för tillfället, däremot har man längre och kortare frånvaro bland annat på grund av föräldraledighet och sjukdom.

– Det täcker vi med egna bemanningssjuksköterskor, bemanningsföretag, timanställda och genom att omfördela vid behov, säger Evalena Tellsdotter, områdeschef för hälso- och sjukvård på Trollhättans stad.

Hur påverkar bristen er verksamhet?

– Det blir en ökad belastning på våra sjuksköterskor och vi kan inte ta hem patienter från sjukhus i den takten som vore önskvärt. De som skrivs ut från sjukhus har stora omvårdnadsbehov och kräver att vi kan garantera den medicinska säkerheten, säger Evalena Tellsdotter.

Sjuksköterskor

  • Sjuksköterskor som tog examen 2016 har en medellön på 25 600 kronor.
  • Enligt arbetsförmedlingen väntas efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor vara mycket stor under det närmaste året. Anledningen är bland annat att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov.
  • Enligt en prognos av SCB kommer tillgång och efterfrågan vara relativt balanserad år 2035.

Källa: SCB, Vårdförbundet, Arbetsförmedlingen

MEST LÄST