Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

IMG_2507 RED
Evelina Holmdahl och Mia Videfur trivs bra i arbetet som socialsekreterare med inriktning mot barn och unga. "Den påverkar vår arbetssituation, men den är svår att komma ifrån", säger Mia om personalomsättningen.

"Vi kan verkligen hjälpa"

Arbetet som socialsekreterare innebär tuffa beslut och en hård belastning, men även möjligheten att hjälpa utsatta människor mot ett bättre liv.

Bristen på socionomer gör att kommunerna har svårt att hitta behörig personal inom individ- och familjeomsorgen (IFO), vilket kan resultera i en stor personalomsättning på flera håll.

– I första hand drabbar det de som kommer hit för att få hjälp, det är en trygghet i att få behålla sina handläggare över tid, säger socialsekreteraren Evelina Holmdahl.

Hon och Mia Videfur arbetar med utredningar som berör barn och unga i Vänersborg.

– Det pratas ofta både brist på personal, och om att många slutar. Men man ska komma ihåg att det här är den absolut svåraste formen av myndighetsutövning. Det är psykiskt påfrestande att arbeta med barn som far illa och därför är det många som söker sig någon annanstans efter ett eller två år, säger Mia Videfur.

Varken Mia eller Evelina tror att man kan minska personalomsättningen enbart genom att utbilda fler socionomer. Nyckeln ligger snarare i att skapa en hållbar arbetssituation där fler stannar kvar längre, så att viktig kompetens inte går förlorad.

– Det kommer alltid att finnas en stor omsättning, alla orkar inte med. Men om förutsättningarna är rätt så lär man sig att hantera arbetet. Alla kommer in i svackor men här är vi brutalt ärliga med det, och dessutom uppmärksamma gentemot varandra, säger Mia.

Vid IFO i Vänersborg genomförs bland annat regelbundna mätningar av personalens arbetsbörda och samtliga får metodstöd varje vecka. För nya medarbetare finns det ett särskilt mentorssystem där mer erfarna socialsekreterare agerar bollplank.

– Det handlar om att stötta och avlasta varandra, och vi måste vara ärliga med vad vi orkar med i stunden. Det måste vara högt i tak och att man känner att man backas upp när det behövs, säger Evelina Holmdahl.

"Det måste vara högt i tak och att man känner att man backas upp när det behövs"

Bilden av en socialsekreterares arbete varierar kraftigt beroende på vem man frågar. De som av olika skäl omfattas av en utredning kan dels se dem som ett hot, medan andra kan tycka att utredningen är det bästa som har hänt deras barn.

– Det är ett tungt jobb. Du kommer få ta tuffa beslut och göra intrång i människors liv. Man ska vara medveten om det när man ger sig in i det, säger Mia.

– Men samtidigt arbetar vi för att människor ska få det bättre, och den sidan får vi också uppleva. Jag går till jobbet för att barnen ska få det så bra som möjligt, och det kan vi verkligen hjälpa till med, säger Evelina Holmdahl.

Läs även:

 

MEST LÄST