Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171006-alfiskestopp-532994_se.ttela_1.jpg
Ålfiskaren Sven-Erik Tenghagen (till höger) och hans medarbetare Marek Wesniewski i Juleboda på Österlen i Skåne tar hand om dagens fångst. Tenghagen har varit ålfiskare i egen regi i 25 år, men ser ingen framtid för sitt fiske om det blir ett fiskestopp av ålen i Östersjön nästa år.

Ålfiskare: "Helt underbart"

Hotet mot det svenska ålfisket i Östersjön verkar avvärjt. Enligt regeringen är Sverige det enda EU-landet som förespråkar ett fiskeförbud.

Sandstranden är vidsträckt vid Juleboda på Österlen. Ålfiskaren Sven-Erik Tenghagen har precis återvänt till land efter att ha vittjat sina hommor ute i Hanöbukten.

- Det blev 42 ålar. Det är en bra fångst, säger Sven-Erik Tenghagen, 70, när han släpper ner ålarna i en syresatt tank.

"Väldigt viktigt för framtiden"

Nu verkar han få fortsätta med sitt fiske på "ålakusten" i Skåne även nästa år. Sveriges regering har gett upp hoppet om att ett ålfiskeförbud nästa år kan inkluderas i kvotpaketet för fisket i Östersjön, vilket EU-kommissionen föreslagit, vid det avgörande ministermötet på måndag.

- Sverige i dag är det enda land som driver ålfiskeförbud, inget annat land gör det, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) efter ett samråd med riksdagens EU-nämnd.

Beskedet välkomnas av ålfiskaren Sven-Erik Tenghagen, som anser att ett förbud skulle vara "dödsstöten" för det svenska ålfisket.

- Det har varit en jäkla oro sedan i somras och det är helt underbart att det verkar bli så här. Det är väldigt viktigt för framtiden, säger fiskaren.

Bucht uppger att Sverige riktar in sig på att få till en så bra kompromiss som möjligt – utan ålfiskeförbud – och understryker hur viktigt det är att man är "förhandlingsbar".

- Om man driver plakatpolitik som vänstern gör och röstar bara för ålfiskeförbud kommer ingen att ta tillvara torskens intressen där kvoterna behöver sänkas, ingen kommer att kunna ta laxens parti för att sänka de kvoterna. Det är därför Sverige vill vara förhandlingsbart, säger landsbygdsministern.

Ålen är en akut hotad art och beståndet i Europa har minskat med 90 procent sedan 1950-talet. Men ett fiskestopp i Östersjön skulle sannolikt inte påverka beståndets storlek på något avgörande sätt, framhåller Håkan Wickström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

- Visst rör det sig om många ton som förvisso skulle göra nytta i Sargassohavet för att bygga upp lekbeståndet, men fisket i Östersjön utgör ändå en förhållandevis liten del av den totala potential som finns runt om i Europa, säger Wickström.

"Rör hela Europa"

Svenska fiskare landar numera årligen runt 150–180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80–100 ton i svenska sötvatten. Drygt 100 ton dör i turbiner i svenska vattenkraftverk. Det är dock i sötvatten över hela Europa som ålen till största del fångas, men där har inte EU någon laglig rätt att införa ett stopp. Turbiner i vattenkraftverk över hela kontinenten står också för en stor dödlighet.

- Det går inte att lättvindigt förenkla en fråga som rör så mycket mer än Sverige och Östersjöfisket. Den rör hela Europa och lite till, säger Håkan Wickström.

Enligt Wickström vore det bättre om samtliga medlemsstater mer ambitiöst följde sina åtaganden i EU:s ålförordning från 2007 och den nationella förvaltningsplan som staterna satt upp.

- Vi tror mer på det än att låsa in sig i ett stopp som i värsta fall inte har mycket mer än ett symbolvärde, säger Håkan Wickström.

Fakta: Ålen

EU-kommissionen har föreslagit att ålfisket i Östersjön ska stoppas under 2018. Förslaget behandlas av EU:s jordbruksministrar under ministerrådet 9 oktober.

Den europeiska ålen är en hotad fiskartad och endast tio procent av det bestånd som fanns på 1950-talet beräknas finnas kvar i nuläget.

Arten fortplantar sig på flera hundra meters djup i Sargassohavet – över 800 mil från Sverige. Ålyngel, som senare omvandlas till glasålar, följer sedan med Golfströmmen till Europa och Nordafrika för att under 10–20 år växa till sig i sötvatten eller i bräckt vatten. Under den delen av livet kallas de för gulål. I Medelhavet är livscykeln kortare.

När de uppnått könsmogen ålder kallas de blankål och de vandrar då tillbaka till Sargassohavet för att leka, fortplanta sig, och sedan dö.

Förutom i brackvattenmiljöer som Östersjön och i flodmynningar i Biscayabukten fiskas ålen i sötvatten över hela Europa och i kustnära laguner i Medelhavet. Exakt hur mycket ål som fångas över hela Europa är oklart eftersom det finns bristande information från många länder om detta.

I svenskt vatten sätts ål ut i sötvatten som framför allt mynnar ut på västkusten, där det är förbjudet att fiska ål sedan 2012. Ålyngel sätts numera också ut direkt i havet. Då importeras ålyngel från Storbritannien och under vissa år även från Frankrike.

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen.

Fakta: Ålfiske i Sverige

Sedan 2007 är det endast personer med ett särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten som får fiska ål i Sverige. Ålen måste vara minst 70 centimeter lång för att få fångas.

Vissa sötvattensområden är undantagna från förbudet och där är fritidsfiske tillåtet. Om fångad ål från dessa områden ska säljas krävs ett särskilt tillstånd för fiske.

Sedan 2012 är det förbjudet att fiska ål på västkusten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Världsnaturfonden WWF.

MEST LÄST