Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

170713-rotavirus-497367_se.ttela_1.jpg
Små barn kan bli rejält sjuka av rotavirus. Arkivbild.

Allt fler erbjuder vaccin mot rotavirus

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att vaccin mot rotavirus, som kan ge besvärlig magsjuka, ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Regeringen ska fatta ett beslut, men redan nu erbjuder åtta landsting vaccinet.

Trots att det inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuder allt fler landsting små barn vaccin mot rotavirus, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Till dem hör Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Alla har dock inte börjat vaccinera ännu.

- Somliga börjar under året, säger Ann Lindstrand, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, till TT.

Processen pågår

Folkhälsomyndigheten har lämnat in ett underlag till regeringen, där man rekommenderar att införa vaccinationen nationellt. Socialdepartementet fick utredningen i februari 2017 och sedan dess har den gått ut på remiss.

- Socialdepartementets och regeringens process pågår. Där har vi ingen insyn. De har berättat för oss att de bereder och tittar på det. I juni fick de in remissvar från landsting, myndigheter och kommuner gällande det här, säger Ann Lindstrand och fortsätter:

- Om de ser att det är övervägande positiva remissvar från landet kommer väl det att stödja processen med att ta beslut.

Det är dock ingen självklarhet att regeringen kommer att klubba igenom beslutet – den kan säga nej.

Men Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens tre kriterier för att införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kriterierna handlar om att vaccinationen innebär en minskad sjukvårdsbörda, att den är samhällsekonomiskt försvarbar och att den är hållbar utifrån etiska och humanitära principer.

- Det kan vara så att socialdepartementet och regeringen tolkar det här annorlunda. Det finns inga garantier, säger Ann Lindstrand.

Kostar 95 miljoner kronor

Ett införande av vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet väntas kosta 95 miljoner kronor. Ann Lindstrand understryker att vaccinationen skulle, trots kostnaden, innebära en samhällsekonomisk vinst.

- Man får en omedelbar effekt av minskat behov av vård och av föräldrar som är hemma med sjuka barn samt ett minskat lidande för barnen själva.

- I en hälsoekonomisk analys med samhällsperspektiv har vi räknat med att vi får en årlig besparing på 120 miljoner kronor per år, om man räknar in produktionsförluster.

Ungefär 50 000 barn drabbas av viruset varje år, och 20 000 söker vård.

- Det är en av de stora förtjänsterna med vaccinet, att man avlastar den akuta barnsjukvården, säger Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare i Region Örebro län, till Ekot.

Fakta: Rotavirus

Rotavirus förekommer globalt och är i låginkomstländer den vanligaste orsaken till diarré hos barn, med stor dödlighet som följd. Det är det vanligast diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige och den huvudsakliga anledningen till sjukhusvård av barn med diarré. Dödsfall är dock mycket ovanliga. Utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt.

Liksom andra virus kan rotavirus inte föröka sig utanför den levande organismen. Människan är troligen reservoar för de undergrupper, A och C, som förekommer i Sverige.

Virus utsöndras med avföringen och i eventuella kräkningar, och smittspridningen sker huvudsakligen från person till person. Man är smittsam under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter.

Inkubationstiden är ett till tre dygn.

Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar, ibland med uttorkning som följd. Sjukdomsförloppet varar normalt fyra till sex dygn. Återinsjuknanden ses ibland.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

MEST LÄST