Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171026-narkotikadodlighet-553265_se.ttela_1.jpg
Socialminister Annika Strandhäll under en pressträff i Rosenbad. Arkivbild.

Drogdöden ska hejdas med nytt varningssystem

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat under flera år. Regeringen sneglar nu mot länder som Nederländerna, och satsar på ett system för att snabbare upptäcka när nya droger når marknaden.

Visionen om ett narkotikafritt samhälle har kommit på skam – antalet drogrelaterade dödsfall har ökat stadigt under de senaste tio åren.

Skillnader i mätmetoder gör det svårt att göra exakta jämförelser mellan länder – men enligt EU:s narkotikaorgan har Sverige ett av de högsta dödlighetstalen i unionen.

För att försöka vända trenden ger regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ta fram nya insatser. Fokus ligger på ökad samverkan och informationsutbyte mellan myndigheter.

Tanken är att man på det viset snabbare ska kunna upptäcka och agera mot nya droger på marknaden eller förändrade missbruksmönster.

Se över rutiner

- Om en av våra myndigheter får indikationer om att en ny substans är på väg in, eller ser en plötsligt ökad dödlighet i en särskild grupp, ska man snabbt få kontakt (med andra myndigheter) för att kunna nå ut till den här gruppen, eller för att vi ska kunna ta det vidare om substanser snabbt behöver narkotikaklassas, säger Annika Strandhäll (S), socialminister.

Planen är att varningssystemet – inspirerat av så kallade early warning-modeller som bland annat finns i Nederländerna – ska vara på plats under nästa år.

Samtidigt ska Socialstyrelsen se över vårdrutinerna när människor kommer in till akutmottagningar efter en överdos. Det är viktigt att se till så att de får uppföljande behandling, säger Strandhäll.

- Man vet att risken i den gruppen annars är stor för att man råkar ut för en överdos till.

Myndigheterna får också i uppdrag att ta fram specialutformad information till missbrukare om överdosrisker och säkrare användning.

Lättade restriktioner

Socialministern tillstår att de höga dödstalen kan ses som ett misslyckande för den svenska narkotikapolitiken, som länge varit jämförelsevis restriktiv. Strandhäll lyfter fram att regeringen 2016 fattade beslut om en ny strategi på området, och att man avskaffat kommunernas rätt att säga nej när landstingen vill ordna sprututbytesprogram.

- Nu genomför vi en strategi som i grund och botten handlar om att få ner narkotikadödligheten.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens uppdrag beräknas kosta fem miljoner kronor.

TT: Räcker det för att vända utvecklingen?

- Det här är ju en del i en större strategi och vi har gjort andra satsningar tidigare, säger Annika Strandhäll.

Fakta: Drogrelaterade dödsfall

Antalet drogrelaterade dödsfall i Sverige, enligt EU:s narkotikaorgan EMCDDA:s definition:

År Antal dödsfall 2003258 2004 225 2005 245 2006 235 2007 310 2008 320 2009 350 2010 369 2011 371 2012 427 2013 476 2014 628 2015 661 2016 590

Utvecklingen över tid bör tolkas med viss försiktighet då dödsorsaksintygen på senare tid blivit bättre och rättsmedicinalverket utvecklat sina analysmetoder.

Källa: Socialstyrelsen

MEST LÄST