Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

180223-forsvar-621998_se.ttela_1.jpg
Bild från försvarsövningen Aurora 17, som hölls i höstas.

Försvarsmakten vill fördubbla försvaret

Försvarsmakten vill se ett fördubblat försvar till 2035 med 120 000 män och kvinnor. På önskelistan står också dubbelt så många nya stridsflygplan.

- Vi ser ett säkerhetsläge som blir allt mer osäkert, komplext och svårthanterligt, säger konteramiral Jonas Haggren.

I Försvarsmakten framtidstudie, den så kallade perspektivstudien, förespråkar man därför ett fördubblat försvar till 2035.

Det innebär att personalstyrkan ökar från dagens 50 000, inklusive civilanställda och hemvärn, till 120 000.

Av dem ska cirka 45 000 vara värnpliktiga eller tidvis tjänstgörande soldater och sjömän och 13 000 fastanställda soldater och sjömän. Drygt 25 000 ska vara fast- eller tidvis anställda officerare.

Lång önskelista

På önskelistan står bland annat också fyra armébrigader jämfört med dagens två och ett jägarregemente.

Där står även 24 ytstridsfartyg jämfört med dagens sju och sex ubåtar jämfört med dagens fyra.

Ytterligare exempel är 120 stridsflygplan av senaste modellen Gripen E. Riksdagen har hittills beslutat om att 60 sådana plan ska införskaffas.

Ambitionen är att Sverige ska kunna klara av en konflikt under tre månader utan hjälp utifrån. I ett sådant scenario ingår högintensiva strider på svenskt territorium mot en högkvalificerad motståndare.

Slå till tidigare

Enligt konteramiral Haggren så innebär det fördubblade försvaret att man har nått den ambitionen i alla fall till 2035.

Förutom ökad uthållighet och tillgänglighet, så ska det fördubblade försvaret kunna möta aktioner som är i gråzonen mellan fred och krig, till exempel sabotage, påverkanskampanjer och it-angrepp.

Det utbyggda försvaret bedöms också kunna slå till mot en angripande fiende tidigare, även utanför svenskt territorium. Försvarsmakten önskar till exempel precisionsrobotar med lång räckvidd.

Haggren uppger att försvaret skulle minska den säkerhetspolitiska risken, ge större handlingsfrihet och större tröskeleffekt, det vill säga kosta mer för en fiende att angripa Sverige.

Hemliga scenarier

Haggren vill inte gå in på vilka olika krigsscenarier Försvarsmakten utgår i från, eftersom det ingår i den hemliga försvarsplaneringen.

Ett fördubblat försvar innebär, enligt Försvarsmaktens beräkningar, också en mer än fördubblad försvarsbudget. Cirka 115 miljarder kronor år 2035.

Men för att bygga upp "volymerna" i försvaret måste man börja redan nu, enligt Haggren. Mer personal måste rekryteras och utbildas och hittills har det gått trögt. Dessutom behöver Försvarsmakten bygga upp infrastruktur och skaffa utrustning för fler soldater vilket tar tid.

Därför bedöms försvarsutgifterna ligga på 75-85 miljarder kronor år 2025. I dag ligger försvarsbudgeten på runt 50 miljarder.

Perspektivstudien kommer vart femte år och är ett viktigt underlag för riksdagens nästa försvarsbeslut 2020 om den försvarspolitiska inriktningen för 2021–2025.

Tidigare i veckan kom försvarsmaterielutredningen med sin rapport. Den bedömde att materielinvesteringar på 168 miljarder kronor sammanlagt behövs för åren fram till 2030, utöver redan beslutade investeringar.

Enligt konteramiral Haggren ligger Försvarsmaktens beräkningar av materielkostnaderna "i samma härad". Men det finns skillnader i vilket materiel som förespråkas. Försvarsmaterielutredning vill ligga kvar på 60 stridsflygplan av modell Gripen E och rekommenderar inte inköp av precisionsrobotar med lång räckvidd.

Fakta: Framtidens försvar 2035

TT

Personalstyrka: 118 600 (planerat i dag: 53 900)

Av dem är:

- 46 600 värnpliktiga eller tidvis tjänstgörande soldater (10 400)

- 13 200 kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl (6 700)

- 11 300 kontinuerligt tjänstgörande officerare (7 100)

- 14 000 tidvis tjänstgörande eller värnpliktiga officerare (2 700)

- 7 500 civilanställda (5 300)

- 26 000 hemvärnssoldater (21 700)

Källa: Försvarsmaktens perspektivstudie 2018

MEST LÄST