Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

180707-cykelregler-695892_se.ttela_1.jpg
Fler cyklister på gatorna i Sveriges städer innebär också fler konflikter mellan cyklister och andra trafikanter. Arkivbild.

Fler cyklister – också fler olyckor

Utan hjälm och med hörlurar vinglar de utan att tveka rakt ut i en korsning trots att trafikljuset lyser rött – vissa cyklister verkar nästan helt sakna självbevarelsedrift. Trots insatser minskar inte antalet olyckor för de allt fler cyklisterna.

På nationell nivå finns ingen mätning som visar om cyklandet ökar eller ej men en rundringning till fyra stora städer – Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå – visar på att cykelpendling, i alla fall under årets varma månader, blir allt vanligare.

I Stockholm ökade antalet cyklister med ungefär 6 procent mellan 2016 och 2017 och flera mätstationer slog rekord under första halvan av 2018, även om det enligt Ola Eriksson, kommunikatör på Stockholm Stads trafikkontor, är för tidigt att dra några slutsatser.

- Det är väldigt väderberoende och det är svårt att mäta cykling.

Även i Göteborg ser man en tydig ökning av antalet cyklister från 2011 till i dag även om utvecklingen planat ut lite de senaste åren.

Fler konflikter

Men fler cyklister innebär också ofta fler konflikter mellan cyklister, bilister och gångtrafikanter, och det finns också vissa indikationer på att antalet cyklister som skadas i trafiken ökar.

- En del av förklaringen till det är att sjukvården har blivit bättre på att rapportera in skador men det är också ett stort mörkertal. Om du till exempel söker vård via vårdcentral eller inte alls så kommer det inte med, säger Malin Månsson, specialist på cykelplanering i Göteborg Stad.

Runt 23 000 cyklister skadas varje år så svårt att de måste söka vård och 2 000 av dem skadas allvarligt, enligt Trafikverket. Klart är också att antalet skadade cyklister de senaste åren inte har minskat trots förebyggande insatser.

De flesta olyckor är singelolyckor och därför satsar många kommuner på infrastruktur, säkra cyklar, ökad användning av hjälm och tydligare regler. Men det är inte alla som följer de regler som redan finns.

- Det är lite anarki på cykelvägarna. Min uppfattning är att reglerna är tydliga men att man inte bryr sig, säger Andy Roberts, chef för polisområde norr i Malmö.

Attitydfråga

På Södermalm i Stockholm har lokalpolisen blivit mer aktiv med att kontrollera just cyklister. Det blir många konflikter mellan bil-, cykel och gångtrafikanter på en dag.

- Det handlar ofta om attityden man har mot varandra, att man skäller och skriker och att man bara ska fram. Men jag tycker det har blivit skillnad sedan vi började jobba mer med det, säger polisen Fredrik Hellgren.

I Umeå jobbar kommunen med något man kallar "kollvision" i stället för statens nollvision. Det är en kampanj som fokuserar på samspelet mellan olika trafikanter som att till exempel söka ögonkontakt och ta hänsyn till varandra, förklarar Katarina Bergström, trafikplanerare Umeå kommun.

- Går man på lagstiftningen ska man komma ihåg att det inte finns några rättigheter i trafiken. Bara skyldigheter. Så fysiska hinder och lagar absolut, men vi kommer alltid till en punkt då vi måste samverka i trafiken.

Fakta: Det här gäller för cyklister

TT

• Stoppskyltar, enkelriktat, väjningsplikt och trafikljus gäller för cyklister på samma sätt som för bilar.

• Använd cykelbanan om den finns. Du får dock cykla på körbanan när det är lämpligare med tanke på färdmålet. Du ska köra på höger sida.

• Cykelöverfarter: Här har du som cyklist företräde framför motorfordon, men du måste ta hänsyn till fordonens hastighet.

• Övergångsställen: Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.

• Gågata: När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

• Barn under 15 år ska ha hjälm.

• Det finns ingen regel mot att ha hörlurar när du cyklar men du har som trafikant alltid ett ansvar att ha god uppmärksamhet.

En cykel ska ha:

• En lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.

• Strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt.

• Röd reflex baktill.

• Vit reflex framtill.

• Vit eller orangegul reflex åt sidan.

Källa: Transportstyrelsen

Rättad: I en tidigare version fanns felaktiga formuleringar om cykelöverfarter.

MEST LÄST