Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171015-mstamma-547035_se.ttela_1.jpg
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill göra upp med Socialdemokraterna om skärpt migrationspolitik.

M fullbordar sväng i migrationspolitiken

Moderatstämman gav ett massivt stöd för en skärpt migrationspolitik. Partiet vill på sikt avskaffa rätten att söka asyl inne i EU och i stället införa ett kvotflyktingsystem.

- Tiden då vi blundade för och tystade ned problem som varit uppenbara för andra är över, sade ombudet Ann-Sofie Alm i debatten inför partistämmans migrationsbeslut.

Moderaterna ska arbeta för att EU på sikt avskaffar rätten att söka asyl inne i EU. I stället ska asylprövningen ske utanför unionens gränser. De som anses ha skyddsskäl ska därefter hämtas till EU-länderna, som ska ha fastlagda nationella flyktingkvoter.

Stämman såg flera fördelar med ett sådant system, en bedöms vara att människor inte behöver dö på Medelhavet.

Svårt ange siffra

Partiets migrationspolitiske talesperson Johan Forsell vill inte ange en siffra för hur många flyktingar Sverige klarar av. Men han tror att Sverige med tanke på integrationsproblemen har svårt att klara mer än de 28 000 asylsökande i snitt per år som kom de tio åren före flyktingkrisen 2015.

Moderaterna vill att stora delar av den tillfälliga åtstramningen av asyllagen som kom efter 2015 ska permanentas. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Permanenta kan de få som kan försörja sig själva genom arbete, enligt M.

För medborgarskap ska ett språk- och samhällskunskapstest krävas. M vill kunna återkalla medborgarskap om det getts på felaktiga grunder. Även personer som begått grova brott, främst terroristbrott, ska kunna få sitt medborgarskap indraget. I det fallet krävs dock att personen även har medborgarskap i ett annat land.

Hårda tag mot papperslösa

Moderaternas linje mot de som fått avslag på asylansökan skärps. Fler som riskerar att gå under jorden i Sverige bör tas i förvar och polisen bör göra fler inre utlänningskontroller. Partiet vill förlänga tiden för att kunna söka asyl på nytt, efter avslag, från fyra till tio år. Det ska inte gå att gömma sig och stanna kvar, tiden ska räknas från det att personen har lämnat Sverige.

M vill att kommuner inte ska få ge mer än "nödbistånd" till papperslösa, och bara under kort tid.

- Problemet i dag är att det finns vissa incitament för att hålla sig kvar i landet, säger Johan Forssell.

"Öppna era hjärtan"

Moderaternas omsvängning är stor, men har skett gradvis sedan förre Moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt avgång 2014.

Stämmoombudet Jimmy Baker, från Stockholms län, påminde om att man tidigare inte fick tala om hur stora "volymer" av asylsökande som Sverige klarar.

- Minns ni att det inte var så många år sedan ett välkänt statsråd togs i örat av statsministern för att ha talat om volymer, sade han.

Hampus Magnusson, ombud från Göteborg, sade att han under många år känt sig vilsen om partiet och migrationspolitiken.

- Svenska folket känner att de under lång tid har öppnat sina hjärtan. Nu väntar de bara på att vi i politiken ska öppna våra ögon, sade han.

Ombudet Paul Lindquist, Stockholms län, ansåg att M fram till nu gett Sverigedemokraterna möjlighet att "äga" migrationsfrågan.

På frågan om Moderaterna nu går SD:s väg svarar den migrationspolitiske talespersonen Johan Forsell:

- Det gör vi faktiskt inte, vi gör en helt egen analys. En stor skillnad är att vår syn på mänsklig rörlighet och globalisering är positiv.

Fakta: Beslut som M-stämman fattat

MIGRATION

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

De som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden för avslag på asylansökan ska vara tio år och börja räknas från att personen har lämnat landet.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar. Asylansökan ska göras utanför EU.

FÖRSVAR

Försvarsbudget ska öka till två procent av BNP inom tio år

Ja till nya värnplikten

LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Zonförbud. Personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Utred statlig finansiering

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.

Ta bort straffrabatten för 18–21 åringar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

SKATTER OCH BIDRAG

Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden.

Sänkt skatt för pensionärer.

Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.

Invandrare måste kvalificera sig för full tillgång till bidrag genom eget arbete.

Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.

Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.

JOBB

Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.

Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag.

Turordningsregler ska i högre grad baseras på kompetens.

VÅRD OCH SKOLA

Skolplikt till 18 år för de som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Ny skolform, yrkesskola, för främst nyanlända. Från 16 år.

Satsa på primärvården. Överför resurser från sjukhusen.

Det fria vårdvalet ska gälla även den högspecialiserade vården.

Återinför kömiljarden för att kapa vårdköer och utvidga den.

ÖVRIGT

Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 kilometer i timmen.

Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.

Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse.

Källa: Moderaterna

MEST LÄST