Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Allt fler väljer att skaffa privat sjukvårdsförsäkring.
Allt fler väljer att skaffa privat sjukvårdsförsäkring.

Fler väljer privat sjukvårdsförsäkring

Missnöje och långa köer till vården har gjort att allt fler skaffar sig en privat sjukvårdsförsäkring. – Tillväxten har varit explosionsartad de senaste tio åren, säger John Lapidus, forskare i ekonomisk historia.

646 000, så många personer hade en privat sjukvårdsförsäkring det tredje kvartalet 2016. Det visar statistik från Svensk försäkring. Det är fem procent fler än samma period 2015 och sedan 2012 har antalet personer med privat sjukvårdsförsäkring ökat med drygt 100 000.

– Jag tror att det dels handlar om missnöje med hur den offentliga vården fungerar, dels ett skapat behov från företag som tjänar pengar på människors oro. De påpekar hur oerhört långa köerna är och att det är svårt att få hjälp, säger John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

De flesta sjukvårdsförsäkringarna betalas via arbetsgivaren, närmare bestämt 72 procent. Den största ökningen ser man bland gruppförsäkringar. En anledning till det är att allt fler fackförbund och andra organisationer erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

– Vi tror att ett skäl till att antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat är att de bidrar till att minska sjukfrånvaron och förebygga hälsoproblem. De har därför kommit att bli ett uppskattat komplement till den offentliga vården, både bland arbetsgivare och bland privatpersoner, säger Eva Erlandsson, chefsekonom på Svensk försäkring.

I hälso- och sjukvårdslagen står det bland annat att vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och att den som har det största behov av vård ska ges företräde. Många av de som är kritiska till sjukvårdsförsäkringar menar att så inte blir fallet. Istället uppstår två köer, en för de som har försäkring och en för de som inte har det.

– Ett av de viktigaste argumenten som försäkringsbolagen har är att man får snabbare vård, vilket i praktiken är detsamma som att gå före i kön. Det är vad försäkringen handlar om, säger John Lapidus.

"Tillväxten har varit explosionsartad de senaste tio åren"

Men att försäkringspatienter går före i kön håller inte försäkringsbranschen med om, de menar att sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården.

– Det är de offentliga resurserna som sätter gränsen för vilken vård en patient får och inom vilken tid. Privata vårdgivare får leverera de volymer som är avtalade med landstinget. Först därefter, i mån av utrymme, kan privata vårdgivare ta emot försäkringspatienter, säger Eva Erlandsson.

Hon menar att försäkringen i stället tillför resurser till vården.

– Det avlastar snarare den offentligt finansierade vården eftersom de tar en del av specialistvården som annars skulle ha belastat den offentliga vården, säger Eva Erlandsson.

Men att sjukvårdsförsäkringen skulle tillföra resurser till sjukvården är ett argument som John Lapidus inte köper.

– Det är stora risker för att det offentliga urholkas. Vi har begränsat med vårdresurser som sjukhus, läkare, sjuksköterskor och så vidare. En läkare som behandlar en försäkringspatient kan samtidigt inte behandla en offentlig patient. De tar upp en tid som kunde ha gått till den offentliga vården.

LÄS OCKSÅ: 

 

Vad är en privat sjukvårdsförsäkring?

  • En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård. Försäkringen omfattar inte akut vård.
  • Försäkringarna kan skilja sig åt när det gäller:
  • Tidsgränser inom vilka den försäkrade ska erbjudas vård. Alla bolag ger inte kompensation om garanti inte uppfylls.
  • Ansvarstiden – den längsta tid som ersättning lämnas för ett skadefall. Maxtid kan finnas för hur länge ersättning utgår.
  • Möjligheten att få ytterligare ett läkarutlåtande.
  • Innehållet i sjukvårdsrådgivning samt möjligheter till hjälp vid eftervård och rehabilitering.

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

MEST LÄST