Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/12

Kommunen tar över torgbygget

Trollhättans stad menar att Markbygg har brustit så allvarligt i sitt arbete med Drottningtorget att avtalet hävts. "Vi kommer att stämma kommunen", säger vd Stefan Lundh.

Första december skulle etapp två av Drottningtorgets ombyggnad vara klar. Det blev den inte, vilket skulle bero på att stenleverantören inte fick fram tillräckligt mycket granit till stenmurarna.

Slutdatum flyttades fram till mars, och Trollhättans stad förde diskussioner om kompensation med huvudentreprenören Markbygg Anläggning Väst AB. Men det är inte bara oförmågan att hålla tidplanen som kommunen varit missnöjd med.

– Även om förseningen var orimlig hade vi kunnat nöja oss med ett vite, vi har begärt 1,6 miljoner. Men därtill kommer snett murade planteringslådor, felaktigt utförd plattsättning och den stora frågan – att Markbygg ville lägga en platta av sämre kvalitet, säger Johan Bengtsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tvist om platta

I upphandlingen preciserades att stora delar av torget skulle få en våtpressad markplatta.

– Våtpressning gör att plattan blir tätare och beständigare. Vi vill att nya Drottningtorget ska ha hög kvalitet och kräva så lite underhåll som möjligt, säger gatu- och parkchef Elisabeth Linderoth.

Markbygg ville använda en annan platta.

– Företaget erbjöd en blötgjuten platta och sa att det var samma sak. Vi begärde bevis på att den var våtpressad. Det har vi inte fått och underleverantören säger att företaget inte använder metoden våtpressning.

Krävde mer betalt

Markbygg krävde 3,8 miljoner kronor extra för att använda våtpressade plattor, utöver de 16,6 miljoner som avtalats för etappen.

– Så kan vi inte jobba, vi ska ha det som avtalats till den summa som avtalats. Drottningtorget är ett oerhört viktigt och positivt laddat projekt för Trollhättan, vi tullar inte på kvaliteten, säger Johan Bengtsson.

Med dessa skäl hävde Trollhättans stad avtalet under torsdagen. På fredag morgon började Markbygg packa ihop och avveckla sin entreprenad på platsen, samtidigt som kommunens egen produktionspersonal väntade på att få komma in och sätta upp nya staket runt bygget.

– Nu bygger vi klart i egen regi. Under några veckor kommer arbetet att stå still. Vi måste mäta upp och dokumentera vilket arbete Markbygg utfört och inte utfört för att kunna reglera det ekonomiska, säger Elisabeth Linderoth.

I den ekvationen ingår också de arbeten som anses fel utförda och måste rättas till, och andra merkostnader som kommunen drabbas av.

"Korkat"

Stefan Lundh, vd för Markbygg, säger att han är mycket förvånad över händelseutvecklingen.

– Det är ett mycket underligt – rent av korkat – sätt att hantera skattepengar. Vi har haft olika uppfattningar om en platta som ska läggas, det är sådant som parterna brukar lösa. Trollhättans stad valde att kalla in jurister omgående.

Ni visste ju att det var en våtpressad platta som skulle användas, varför ville ni byta till en billigare?

– Vi anser att vi levererat den typ av platta som anges i upphandlingen, kommunen säger att det är fel platta. Vi har sagt att vi gärna kan lägga en annan platta, som behöver specialtillverkas, men då vill vi ha mer betalt.

Stefan Lundh menar att även förseningen är kommunens fel.

– Under projektets gång ville kommunen ändra från osågade till sågade murar. Då blev hela leveransen försenad. Och vi bestrider att arbetet skulle vara felaktigt utfört – murarna är spikraka. Det här är bara något kommunen hittar på för att få mer i vågskålen.

Har ni lagt ett för lågt anbud, med hänsyn till de krav som ställdes i upphandlingen?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi har diskuterat vad våtpressad platta är, det finns olika metoder. Kommunen ville ha en metod som inte finns.

"Vi stämmer kommunen"

Markbygg kommer att stämma kommunen för utebliven vinst och den skada företaget kommer att lida på grund av avtalshävningen.

– Vi kommer att göra en framställan som vi får förhandla om. Det är tråkigt när det blir så här, säger Stefan Lundh.

Kommunen tillbakavisar påståendet att kommunen valt en platta som inte går att tillverka; ingen av anbudsgivarna har signalerat detta. Och valet av sågad granit innebar i själva verket lägre kostnad och kortare arbetstid för Markbygg.

– Ändringen var ett gemensamt beslut, säger Elisabeth Linderoth.

Ska jobba ikapp

I mars kan arbetet med etapp två komma igång igen, och kommer att utföras parallellt med byggandet av etapp tre (västra delen av torget).

– Vi hoppas fortfarande kunna inviga torget i slutet av december, kanske i samband med nyår. Det blir tight, och bygger på att väderleken är på vår sida, säger Johan Bengtsson.

Också etapp tre kommer att byggas av personalen från kommunens serviceförvaltning, medan delar som vattenspel och ett speciellt gångstråk över torget kommer att handlas upp.

– Nu vill vi ha kontroll över bygget, att torget blir klart i tid.