Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Kritik mot Näl efter galloperation

En patient på Näl skulle göra en galloperation, men först när hon låg på operationsbordet fick hon veta hur det skulle gå till. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar nu vårdgivarens bristande information.

Det var för drygt två år sedan som den kvinnliga patienten uppsökte akutmottagningen på Näl på grund av problem med gallan. Efter en undersökning fick hon besked om att hon skulle opereras och att det handlade om ett rutiningrepp. Först när hon låg på operationsbordet fick hon veta att gallblåsan skulle tas bort genom en titthålsoperation. Efteråt hade hon svåra buksmärtor, men först efter fyra månader fick hon träffa en annan läkare som konstaterade att ingreppet orsakat en trolig nervskada.

Patienten är kritisk till att hon inte fick information före operationen avseende risker och vårdförlopp. Hon anser heller inte att hon haft någon möjlighet att ta ställning till behandlingsmetoden.

Efter att ha granskat ärendet konstaterar IVO nu att sjukhuset brustit när det gäller att informera patienten om operationen, alternativa behandlingar och eventuella risker. IVO anser också att det finns brister i dokumentationen i patientens journal. Det står till exempel inte vem som är ansvarig för beslutet om operationen. Det framgår heller inte om patienten informerades av ansvarig läkare och gavs möjlighet att diskutera alternativ behandling.

I ett svar skriver en verksamhetschef att NU-sjukvårdens information och bemötande av patienten i det aktuella fallet var bristfälligt. Hon skriver också att den muntliga och skriftliga patientinformationen ska ses över inför akuta eller planerade galloperationer.

MEST LÄST