Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/6
ANNONS ▼

Nytt psykiatrihus på Näl frigör ytor

Planerna för ett nytt psykiatrihus vid Näl går vidare. Någon gång under 2020 hoppas man att den nya byggnaden är färdig för inflyttning. Det frigör också ytor i den befintliga huvudbyggnaden, där stora moderniseringar planeras.

– Det ingår i hela paketet, men upprustningen ligger mycket senare, efter 2020, säger Anders Kullbratt, planeringsledare för projektet.

Redan 2015 beslutade styrelsen för NU-sjukvården att ge sjukhusledningen i uppdrag att genomföra en förstudie för ett nytt psykiatrihus, där all psykiatrisk vård samlas.

Under fjolåret togs nästa steg när regionen sa ja till den fortsatta planeringen av ett fristående hus på Näl-området.

Tillsammans med Västfastigheter och representanter för facken och patientgrupper har NU-sjukvården diskuterat hur miljön i den nya byggnaden ska se ut.

Tanken är att huset ska byggas i ett plan med delvis källarplan som ansluter via kulvert till sjukhusets huvudbyggnad. Att det ligger i ett plan i markplan ska underlätta akuttransporter och medföra en bättre patientsäkerhet.

De befintliga lokalerna är slitna och motsvarar inte längre dagens krav för modern psykiatrisk vård. Dessutom vill man samlokalisera den psykatriska vården med den somatiska vården, eftersom många patienter är i stort behov av båda.

– Näl är ett 30 år gammalt sjukhus och det är fullt. Det behöver uppgraderas. Vårdstandarden när sjukhuset byggdes var att patienter som huvudregel vårdades i fyrbäddsrum. Det är så många av våra av vårdavdelningar ser ut i dag, säger Anders Kullbratt.

Planeringen för det nya huset följer något så när tidsplanen, trots att de mer specifika detaljplanerna har skjutits framåt till senare i vår.

En positiv följd av nybyggnationen är att ytor frigörs i den gamla byggnaden.

– När psykiatrins vårdavdelningar flyttar ut från huvudbyggnaden skapas utrymme för att upprusta befintliga vårdavdelningar.

Det kommer bli en vårdhygienisk anpassning i enlighet med dagens vårdstandard, där man har enbart en- eller tvåbäddsrum och betydligt fler toaletter – ofta en toalett per rum.

– Orsaken är bland annat att multiresistenta bakterier blivit vanligare i samhället, och att vården har ökat fokus på att undvika så kallade vårdrelaterade infektioner. Men denna upprustning är än så länge endast grovt planerad. Detaljplanering förväntas påbörjas inom ett-två år och själva genomförandet långt senare, efter 2020, säger Anders Kullbratt.

Fotnot: Sedan tidigare är bland annat är intensivvårdsavdelningen, akutmottagningen, infektionskliniken och vissa vårdavdelningar upprustade till mer modern standard.

Fakta: Nytt psykiatrihus

Area: 12 900 kvadratmeter bruksarea.

Investeringskostnad: 430 miljoner kronor.

Placering: Fyra förslag till placering finns, nordväst, nordost, väster och söder om huvudbyggnaden, men den södra verkar just nu minst aktuell.

Preliminärt ska det nya huset inrymma 96 vårdplatser för vuxenpsykiatri.

Näls nuvarande fyra avdelningar för allmänpsykiatri flyttas in i det nya huset.

Därutöver placeras alltså BUP där med sex vårdplatser för primärt akuta tillstånd. Ligger för tillfället i Vänerparken i Vänersborg, men under 2017 flyttas dessa till tillfälliga lokaler på Näl, för att sedan hamna i det nya huset.

Övrigt: Till detta kommer lokaler för behandling, samvaro, motion, med mera, samt akutmottagning för vuxna och barn. Planen är att det på Brinkåsen också fortsatt ska finnas rättspsykiatrisk vård.

MEST LÄST