Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Planprocessen med samråd och miljötillstånd för den nya älvbron tar tid, samtidigt som broalternativen måste ritas om. Nu beräknas bron vara klar i december 2022, samtidigt som de första bostäderna i Vårvik. Bild: Illustration: Trollhättans stad

Vårviksprojektet skjuts fram ett år i tiden

Byggstarten för Stridsbergsbron flyttas fram ett år, liksom allt annat som hänger ihop med Vårviksprojektet. "Tidplanen var för tight", menar kommun. Nu står det också klart att bron måste ritas om.

Förseningar är inte ovanliga vid nybyggnation, särskilt inte för så stora och komplexa projekt som Vårvik.

Det handlar om en ny stadsdel med 1 500–2 000 bostäder på Stridsbergsområdet och Knorren, sanering av förorenad industrimark, förstärkning av älvkanter, upprustning av hundraåriga industribyggnader för nya verksamheter, ombyggnad av Folkets park och Lunnen, en helt ny älvbro med ny gata, en flytt av Kungsportsvägen och nya anslutningar.

– Tidplanen har varit tight, inte bara för bron utan på alla håll. Det behövs mer tid för att få till en bra bro och då påverkas också allt annat, säger Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef i Trollhättans stad.

Bron måste breddas

Nu är siktet inställt på byggstart i slutet av 2020, vilket skulle innebära att bron står klar i slutet av 2022. Just nu är detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för Stridsbergsbron ute på samråd. Yttrandet från Sjöfartsverket innebär mer arbete och högre kostnader.

– Nu säger Sjöfartsverket att den öppningsbara delen av bron behöver vara 34–35 meter i stället för de 30 meter vi utgått från i projekteringen. Det innebär en annan placering för brostöden och att bärigheten i klaff eller klaffar behöver vara större.

Statligt stöd?

Många detaljer i de två broalternativen – svängbro och dubbelklaffbro – behöver alltså jobbas om. Men kommunen ser inte att just det arbetet ska leda till någon större försening.

Inom kort har Trollhättans stad en träff med Sjöfartsverket och Trafikverket. Förutom brons utformning kommer finansieringsfrågan att tas upp. Kommunen har inte gett upp hoppet om att Trafikverket ska skjuta till pengar.

– Även om vi inte fått några positiva signaler hittills så kommer vi att lyfta frågan om medfinansiering. Stridsbergsbron kommer att avlasta den olycksdrabbade Stallbackabron, det har Trafikverket självt pekat på, säger Elisabeth Linderoth.

Parkhallen öppen

Stadsparken ska byggas i två etapper, Folkets park och Lunnen. Upprustning av byggnader och miljö i Folkets park skulle göras i år och 2020, men skjuts fram ett år. Arbetet med parkmiljön tjuvstartar i slutet av året, eftersom några bidragsmiljoner från Boverket måste börja användas 2019. Det handlar om att anlägga rabatter, byta asfalt mot gräs och grus med mera.

Tommy Svensson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, konstaterar Parkhallen kan vara öppen i år, men att flera av hyresgästerna hunnit lägga om sina arrangemang till andra lokaler.

– Det finns stora samordningsvinster i att anlägga parken samtidigt som det grävs och byggs för bro och gator. Annars hade vi behövt stänga Parkhallen i två år.

Fördelar

Etappen i Lunnen görs 2022. I slutet av det året ska stadspark, nya gator, bro och de första bostäderna och lokalerna på Stridsbergsområdet stå klara enligt den nya tidplanen.

– Det är faktiskt bra att bron försenas ett år. Tidplanen var för tight för saneringen – som startar i höst – och för bostäderna, säger Anders Torslid, vd för Kraftstaden Fastigheter och exploateringsbolaget för Vårvik.

Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande, ser fler fördelar än en realistisk tidplan.

– Det är bra för ekonomin att projektet dras ut i tid.

Detaljplanerna för Stridsberg & Biörckområdet, Knorretorpet och Kungsportsvägen ska ut på samråd i vår. Sen väntar markanvisningstävlingar för bostäderna, och förstås byggnation av hela rasket.