Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

ryr
Väne Ryrs skola.

Grundskolan kan bli kvar i Väne Ryr

Årskurs 1-3 kan bli kvar på Väne Ryrs skola. Efter en jämn votering lämnar nu barn- och utbildningsnämnden över ett beslutsförslag till kommunfullmäktige om att prövotiden förlängs.

I dag hade barn- och utbildningsnämnden möte där Väne Ryrs skolas framtid skulle behandlas (se faktaruta).

I en tjänsteskrivelse hade barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit att årskurserna 1-3 skulle läggas ner när prövotiden nu går ut, men nämndens ordförande Mats Andersson (C) var av uppfattningen att grundskolan ändå bör finns kvar.

Och efter votering – siffrorna skrevs till 6-5 – stod det klart att nämnden går på Anderssons linje och därmed kommer att lämna in ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.

– I beslutsförslaget står det att förvaltningen ska avvakta fullmäktiges beslut och inte vidta några åtgärder för att lägga ner skolan. I stället handlar det om att förlänga prövotiden till 2019, säger Mats Andersson.

Han menar att trångboddheten på kommunens skolor är en stor faktor.

– Det skulle vara lite fel signaler att lägga ner en skolenhet när vi snarare behöver bygga fler skolor. Och det viktigaste är ändå barnens väl och ve.

Barn- och utbildningsnämndens första vice ordförande Tove Af Geijerstam (L) är av en helt annan uppfattning:

– Djupt olyckligt ur barnperspektivet, och det tyckte jag om att öppna skolan från början. De stora problemen är pedagogiska och sociala, skolan blir alldeles för liten och inte likvärdig. Det är viktigt att skolan är till för barnen, säger hon.

Hon är också kritisk till att villkoret med minst 15 elever för att skolverksamheten skulle få fortsätta åsidosätts.

– Nu ser inte verkligheten ut som man hoppades, då vill man förändra spelreglerna.

S, C, MP och SD ställde sig bakom förslaget om att behålla årskurs 1-3 på Väne Ryrs skola medan L, M, V, KD och VFP var emot.

Förskola och förskoleklass berörs inte av grundskolans vara eller icke vara på Väne Ryrs skola.

 

Läs också:

 

Fakta: Väne Ryrs skola

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2013 att det skulle finnas förskola och förskoleklass i Väne Ryrs skola. Och dessutom grundskola för årskurserna 1-3 på försök, med start hösten 2014.

Villkoret för en fortsättning för grundskolan var att sammanlagt minst 15 elever ska gå i de tre klasserna hösten 2017 vilket prognosen pekar på inte blir fallet.

Barn- och utbildningsnämnden lämnar nu ett beslutsförslag till kommunfullmäktige om att ändå förlänga prövotiden till 2019.

MEST LÄST