Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/2

Planerna på ett nytt bostadsområde i Brålanda tar form

Ett helt nytt område håller på att utvecklas i Brålanda med närhet till ett framtida stationsområde. Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Källeberg 1:205. Planförslaget är på samråd under perioden 28 januari – första mars 2019.

Det här är första gången som allmänheten och olika myndigheter får chansen att komma in med synpunkter på denna detaljplan, så som Länsstyrelsen, Trafikverket och olika förvaltningar. Det kommer byggas bostäder, ett park- och grönområde, yta för torg och skolverksamhet, samt ett centrum- och verksamhetsområde. Planområdet ligger i den västra delen av Brålanda, i anslutning till Färgelandavägen och Poppelgatan.

– Det känns som att många är positiva till att det händer något nytt i Brålanda, säger Frida Svensson, planhandläggare på Vänersborgs kommun.

Tågstoppet avgör läget

Efter den 1 mars kommer kommunen att sammanställa alla synpunkter och vid behov omarbeta förslaget.

– För att få en variation möjliggör planen olika typer av bostäder på området, så som villor, mindre radhus och flerbostadshus. Det blir som en helt ny del av Brålanda med strategiskt läge nära ett framtida tågstopp, säger Frida Svensson.

Kommunen äger en stor del av området, men den norra delen ägs av en privatperson. Planen möjliggör även för ett så kallat verksamhetsområde.

– Brålanda har redan mycket företagande, men ett nytt verksamhetsområde kan möjliggöra för nya företag att etablera sig i Brålanda, menar Frida Svensson.

Lokalt engagemang

Källeberg, som är ett område på cirka 12 hektar, är bara den första delen som ska utvecklas. Kommunen kommer även behöva se över andra delar av Brålanda och göra ett antal ingrepp och förändringar.

– Det ligger i tiden att vi får till det här i Dalsland, säger Gunnar Olsson, ordförande i infrastrukturgruppen inom Brålanda Företagarförening.

Han menar att detta är en nödvändighet nu när planerna för ett tågstopp är ett faktum.

– Vi förväntar oss en tillväxt i Brålanda med mer service, fler arbetstillfällen och en utökad folkmängd, säger han.

Det kommer även behövas plats för pendelparkering och bussanslutning, samt ett mindre resecentrum.

– Vi tror att det kommer bli en ringväg förbi Toppfrys och Lantmännens anläggning, säger Gunnar Olsson.

Planen finns att beskåda på kommunens hemsida, Vänersborgs bibliotek samt Brålanda bibliotek.