Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Grundskoleelever i kommunen ska snarast möjligt få tillgång till satsningen med inläst studiematerial, alltså tillgång till skolböcker i form av ljudböcker. Något som ska hjälpa till i lärandet. FOTO: Johan Blixt
Grundskoleelever i kommunen ska snarast möjligt få tillgång till satsningen med inläst studiematerial, alltså tillgång till skolböcker i form av ljudböcker. Något som ska hjälpa till i lärandet. FOTO: Johan Blixt

Ljudböcker ska användas i undervisning

Grundskoleeleverna har fått ett nytt sätt att lära sig skolböckerna på. Efter en testrunda på Dalboskolan med goda resultat får nu alla kommunala grundskoleelever tillgång till inlästa skolböcker, som de kan ha med sig överallt med hjälp av dator, telefon eller läsplatta.

Ljudböcker är numer standard inom skönlitteraturens värld men bland skolböcker är det inte lika vanligt, fram tills nu vill säga. Alla grundskoleelever i Vänersborgs kommunala skolor har nu tillgång till tjänsten ”inlästa läromedel”. Den ska underlätta i undervisningen, främst för de med läs- och skrivsvårigheter.

– Det skapas fler förutsättningar där elever kan ta till sig undervisningsmaterial, så tillvida att förutsättningarna för likvärdighet blir större. Detta är inte bara en satsning för den som har svårt för att läsa och skriva utan alla elever kan ha nytta av den här möjligheten att ta till sig skriven text genom att lyssna på den, säger Pernilla Bredberg, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

– Tjänsten vänder sig till så många som möjligt. Då blir det inte konstigt för någon heller, utan det blir en del i ordinarie undervisning och ingen behöver känna sig utpekad, säger Caisa Sjöstad, speciallärare vid Brålanda och Skerrud skolor.

Möjligheten att lyssna på undervisningsmaterialet ska ge stöd i läsningen för elever. Att lyssna på texten samtidigt som man tittar på bilder och diagram i den tryckta boken gör det enklare att ta till sig fakta och kunskap, menar man på Vänersborgs kommun.

– Det är många elever som har svårigheter att ta till sig det skrivna ordet, att kunna använda det skrivna och höra det samtidigt kan underlätta för många, säger Sjöstad.

Satsningen på inlästa skolböcker omfattas dessutom av tjänsten ”Studiestöd på modersmål”, som är läroboken som ljudbok på ditt modersmål översatt från svenskt studiematerial. Målgruppen för satsningen är elever som är nybörjare i svenska språket. Där varvas läroboktexten med studiehandledning på modersmålet, exempelvis arabiska, somaliska eller dari.

– Tänker man studiestöd på modersmål så får man en större likvärdighet då tillgången på studiehandledning till viss del är begränsad. Dessutom kan föräldrar som har annat modersmål vara med och stötta sina barn när läroboken blir tillgänglig på fler språk. Låt oss säga att man som förälder är kunnig inom ett ämnesområde men inte kan svenska språket. Då är det fantastiskt, säger Bredberg.

Tjänsterna ska börja användas snarast möjligt. Det är inloggningsuppgifterna för eleverna som inte gått ut än till klasserna.

– Vi ligger i startgroparna och många av pedagogerna är på hugget och vill komma igång så fort som möjligt, säger Caisa Sjöstad.

MEST LÄST