Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Olika regler för politiker och vårdpersonal

Lågavlönade medarbetare i offentlig sektor måste betala för parkeringen, men inte politiker och tjänstemän.

Regionstyrelsen har genom att besluta att regionens parkeringsverksamhet ska vara självfinansierade, ordnat så att undersköterskor från Hedekas som arbetar i Uddevalla får hjälpa till att finansiera regionens verksamhet inte bara en gång, via skattsedeln, utan även via ett ofrivilligt och i realiteten icke undvikbart bidrag i form av en parkeringsavgift på 200 kronor per månad.

Ni politiker uttrycker det som att skatteintäkterna ska gå till kärnverksamheten.

Dessutom hävdar ni att avgift är nödvändig för att undvika förmånsbeskattning, detta trots att det utifrån skatteverkets publikationer är tydligt att p-platserna i Uddevalla och på NÄL saknar förmånsvärde. Detta då kriterium nummer ett vid bedömningen är priset på närliggande platser av jämförbar beskaffenhet och upplåtelseform. Vid båda sjukhusen kan man parkera gratis utan tidsbegränsning i direkt anslutning till sjukhusområdet. Något förmånsvärde föreligger därmed inte.

När det gäller er politiker och de tjänstemän som frekventerar regionens hus i Vänersborg finns tydligen inte någon anledning att vara med och betala för verksamheten. Här tillhandahåller regionen gratis parkering mitt i stan. Vid regionfullmäktigemötena så är det en generell dispens från p-skivans två timmars fri parkering för samma politiker.

När det gäller skatteproblematiken är det märkligt att ni ser grandet i er broders öga, men inte bjälken i ert eget. Utanför regionens hus finns nämligen inga gratisparkeringar med samma upplåtelseform som arbetsgivaren erbjuder. Där krävs nämligen p-skiva.

Trots det ser ni uppenbarligen ingen skatteproblematik i ert fall.

Det är uppenbart att regionstyrelsen och fastighetsnämnden ser större skäl att lågavlönade medarbetare i offentlig sektor ska bidra till arbetsgivarens infrastruktur än att politiker och tjänstemän ska göra det. På något sätt känner vi i vården oss inte särskilt förvånade. Mer förvånande är att ni menar att vårdpersonal lyder under andra skatteregler än folk i allmänhet och att även ni gör det, men åt motsatt håll. Det är svårt att inte läsa in en värdering i olikheterna.

Vi skulle välkomna en ordning där samma regler gäller för alla i regionens tjänst.

Sarah Jevrém ordförande Nordvästra Götalands Läkarförening