Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Onsjöskolan behöver bli dubbelt så stor

Centrala Vänersborg behöver minst en helt ny skola, Onsjöskolan måste bli dubbelt så stor samtidigt som Öxnered och Blåsut slås ihop för att grundskoleeleverna ska få plats i klassrummen.

Som TTELA berättade i måndags är utredningen om skolsituationen på Blåsut/Öxnered och centrala Vänersborg nu klar och tjänstemännen föreslår stora förändringar fram till 2026. Anledningen är att barnen i skolåldern blir fler och att det fria skolvalet gör att eleverna inte alltid väljer den närmaste skolan.

Kommunen står inför en omfattande utbyggnad.

– Det behövs en, eller kanske två, nya skolor i centrala Vänersborg. Och det oavsett vad som händer på landsbygden, den delen har vi inte alls tittat på nu, säger Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef för grundskolan.

Prognoserna visar att Vänersborg under det kommande årtiondet får över 1000 nya grundskoleelever. Förutsägelserna är baserade på förväntad migration och på de bostäder som är planerade i Vänersborg.

– Prognoser är prognoser men ökningen är för stor för att blunda för, säger Anne-Len Kriewitz.

Utredningen kommer fram till att det behövs en helt ny skola på det planerade bostadsområdet på Holmängen med plats för upp mot 500 elever.

– I dag söker många i Tärnanområdet till Norra skolan och Mariedalskolan, Holmängen skulle då bli ett alternativ.

På högstadieskolan Vänerparken går i dag ungefär 260 ungdomar och det finns inte plats för fler.

– Och den går inte att utöka. Om det går att ha en sådan liten skola får vi titta på.

På Tärnan är alltså problemet att eleverna i området väljer andra skolor, bara hälften går på Tärnan.

Tjänstemännen föreslår att man gör vidare utredningar kring en eventuell flytt av Vänerparken och Tärnan. Man vill även utreda Granås och Rånnum i Vargön separat. Båda skolorna har brist på lokaler.

På Onsjö finns det planer på att bygga hundratals nya bostäder i framtiden. Det gör att Onsjöskolan behöver bli nästan dubbelt så stor som nu. I dag går ungefär 330 elever på skolan och den måste ha plats för 600.

– Skolan har redan i dag överskridit sina lokalresurser och har fått hyra in moduler för att klara av det ökade elevantalet, säger Anne-Len Kriewitz.

Även Norra skolan behöver enligt utredningen bli större.

– Men det är svårt att veta hur mycket det går att bygga ut den, tomten tillåter inte vad som helst.

När det gäller Silvertärnan vill man behålla dagens organisation.

Men först i de planerade förändringarna finns Blåsut och Öxnereds skolor. Också i det här området planeras nya bostäder. Som TTELA berättade i måndags är förslaget att flytta Blåsut skola till Öxnered skola samtidigt som man bygger om och ut den sistnämnda. Båda skolorna är fulla och elever har undervisning i moduler.

Söndagen den 21 februari hålls ett informationsmöte om skolutredningen i Blåsut skola där tjänstemän och politiker finns med. Dagen därpå tar politikerna i barn- och utbildningsnämnden upp frågan.