Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

SaabHagen.jpg
Nuvarande Saab 9–3 utvecklades under General Motors hägn, men rättigheterna till den nya Phoenix-arkitekturen äger Saab själva och värdet i denna är en stark tillgång som Saab kan omsätta i pengar om de plockar in externa partners, till exempel från Kina.

Saab vänder sig till Kina

Arbetet med att få in Antonov som ägare fortskrider. Men samtidigt arbetar Saab för att få in kapital från externt håll, till exempel fonder. Och ett tydligt spår leder till Kina.

Arbetet med att få in Vladimir Antonov som ägare forsätter.

– Vladimir Antonov kan ju gå in med en halv miljard i bolaget, säger Eric Carlströms, Antonovs talesperson i Sverige.

Men det kan också bli aktuellt att ta in kapital från en USA-fond, GEM, som Saabs moderbolag Spyker Cars N.V. haft avtal med om likvida medel sedan i fjol. Fonden kan ge ett kapitaltillskott på över en miljard in i Saab.

Och ett tydligt spår när det gäller att få in mer kapital till bolaget leder till Kina, erfar TTELA. Mer om detta står att läsa i torsdagens tidning.

Saabmonteringen.jpg

Problem dyker inte upp som en blixt från en klar himmel. I Saab/Spykers bokslut för 2010 som blev offentligt förra veckan identifierar bolaget ett antal risker ledningen behöver hålla koll på.

Här är de viktigaste:

1. Risk: Med köpet av Saab tog Spyker över ett bolag som var väldigt mycket större än vad det självt är, vilket betyder finansiella risker. För finansieringen är man beroende av externa partners och aktörer, till exempel den gamla ägaren GM och EIB.

Affärsplanen byggde på finansieringen från dessa externa partners, men när försäljningen blev lägre än väntat i fjol krävs ytterligare ett tillskott av kapital utifrån för att kunna klara situationen.

Åtgärd: Ledningen hämtar in likvida medel genom nyemissioner och från externt håll.


2. Risk: Saab blev tvungen att själva etablera relationer med leverantörer efter att tidigare ingått i den stora GM-koncernen. Och leverantörer är försiktiga i uppgörelser med Saab i ett läge där man är osäker på företagets långsiktiga hållbarhet.

Några nyckelleverantörer som GM, Lear, Valeo och Bosch är det ”extremt viktigt” att ha bra relationer med, enligt bokslutet. Och relationerna med leverantörerna har uppenbart varit skakiga på senare tid, för att uttrycka sig försiktigt.

Åtgärd: Saab skapar ett fungerande betalnings- och faktureringssystem, som fungerar efter GM-tiden, och leder till att man betalar leverantörerna – i tid.

3. Risk: Saab är beroende av nyckelpersoner och på sin förmåga att lyckas rekrytera kompetent personal. Om man inte lyckas rekrytera ny personal, till exempel specialiserade ingenjörer, hämmar det möjligheten att utveckla nya modeller och få företaget att växa.

Åtgärd: Saab blir en attraktiv arbetsplats för kvalificerade yrkesgrupper.

4. Risk: På grund av händelserna kring Saab och att bolaget höll på att läggas ned kan kunder tveka inför köp av bilmärket. Kännedom om bilmärket och vilja att köpa det kan ligga under det förväntade för ”en tid framåt”.

Ågärd: Nya produkter av det slag man kunnat se det senaste året, aktiv marknadsföring samt andra nyheter, av positivt slag, kring företaget.

5. Risk: Att bygga upp ett återförsäljarnätverk igen tar tid och många av återförsäljarna blev ekonomiskt drabbade under krisen, vilket påverkar möjligheten att sälja bilar.

Vidare påverkas restvärdet på bilarna på leasingmarknaden efter det Saab gått igenom; fast åtgärder satts in är Saabs restvärde ”fortfarande under konkurrenternas”.

Åtgärd: Bygga upp ett friskt återförsäljarnätverk, vilket man också i hög grad gjort.

MEST LÄST