Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Bron
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav på måndagen klartecken till den nya Hisingsbron över Göta älv. Den segelfriahöjden blir 12 meter, en rejäl sänkning i jämförelse med dagens 19 meter. Planen är att bron blir en så kallad lyftbro.

Sjöfartsverket säger nej till låg bro

Om nya Göta älvbron i Göteborg byggs med 13 meters segelfri höjd hotas Vänersjöfarten befarar Sjöfartsverket. Nu vägrar man ingå avtal med övriga parter och därmed finns risk för försenad byggstart.

Nuvarande Göta älvbro har en segelfri höjd på 19 meter. Enligt Sjöfartsverket är fartygen som går på Göta älv och Vänern anpassade efter det.

Under lång tid har Sjöfartsverket tillsammans med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, region Värmland och Trafikverket diskuterat utformningen av bron som ska ersätta Göta älvbron.

Den nya bron – Hisingsbron – finns nu som ritning i ett trafikregleringsavtal och planeras stå färdig 2021. Problemet för Sjöfartsverket är den segelfria höjden på endast 13 meter.

Nyligen beslutade verkets styrelse att inte skriva under avtalet.

– Vi är inte emot nya broar och Göteborgs utveckling. Och regeringen har sagt att fler godstransporter ska ske sjövägen. Men Vänersjöfarten är anpassad till nuvarande brohöjd och vår roll är att tillvara ta sjöfartens intressen. En låg bro innebär fler broöppningar vilket kan påverka sjöfarten ytterligare, säger Sjöfartsverkets direktör Ove Ericsson.

Han påpekar att Hisingsbron lär bli intensivt trafikerad under rusningstrafik, inte minst av kollektivtrafiken. Broöppningarna kommer inte bara att störa fartygstrafiken. Det lär även bli, befarar Ove Ericsson, omfattande störningar för landtrafiken.

Sjöfartsverket anser också att idén med en lyftbro, liknande järnvägsbron i Trollhättan, inte underlättar för fartygen eftersom segelhöjden begränsas även när bron är i upphissat läge.

– Även om vi nu sagt nej till att ingå ett avtal med övriga parter är vi alltid öppna för en fortsatt dialog. Så småningom kommer vi att sätta oss i nya förhandlingar med Göteborgs stad, uppger Ove Ericsson.

Inom Göteborgs stad råder upprördhet då man anser att Sjöfartsverkets inställning hotar tidsplanen för brobygget.

Till Göteborgs-Posten säger stadsarkitekt Björn Siesjö:

– Verket tar enbart hänsyn till sjöfartens intressen och smiter undan sitt samhällsansvar. Brohöjden måste ses i ett större sammanhang. Kan vi inte bygga en bro med 13 meters höjd tvingas vi göra om vår planering. Det är svårt eller omöjligt att anpassa den bro vi vill bygga till 19 meters höjd.

En lägre bro kan, enligt planerna, anslutas direkt till E45 på Gullbergsvass medan en hög bro kräver längre ramper och dyrbara anslutningar till E45 och spårvägarna i centrum.

Men det är inte bara Sjöfartsverket som har invändningar mot utseendet på den nya bron. När regionstyrelsen sade ja till trafikregleringsavtalet i februari ville Centerpartiet avvakta med beslut. S, MP, V och FP röstade dock igenom avtalet.

Fotnot: Varken regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) eller regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) var nåbara för kommentarer under tisdagen.

MEST LÄST