Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

På Högskolan Väst drar regeringen ned 752 platser mellan 2011 och 2017. Det motsvarar var sjunde utbildningsplats.

Vi behöver högskolor i hela landet

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Den allt snabbare globaliseringen ställer höga krav på Sverige.

För att behålla och utveckla vårt välstånd i framtiden måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor - inte med låga löner. Utbildning och forskning har därför en central betydelse för våra möjligheter att möta framtidens utmaningar.

Enligt Svenskt Näringsliv misslyckas idag vart femte rekryteringsförsök på grund av att man inte lyckats hitta personer med rätt kompetens. I detta läge väljer regeringen att kraftigt minska antalet utbildningsplatser. Därmed försämras möjligheterna att minska arbetslösheten.

Mellan 2011 och 2013 skar regeringen ner antalet utbildningsplatser vid svenska lärosäten med 16 000 och ytterligare 10 000 kommer enligt nuvarande prognos att vara borta till 2017. Enligt regeringens egna prognoser kommer andelen högskoleutbildade 30-34-åringar sjunka varje år till och med 2023.

Den nedskärning som sker har en tydlig profil där mest dras ner på de mindre lärosätena som jobbar med bredare rekrytering. På Högskolan Väst drar regeringen ned 752 platser mellan 2011 och 2017. Det motsvarar var sjunde utbildningsplats.

När kraven på utbildning stiger och allt fler jobb kräver högre utbildning måste utbildningssystemet hänga med. Att det runtom i landet finns lärosäten som bedriver forskning och utbildning av hög kvalitet är centralt. De yngre och mindre lärosätena präglas ofta av ett gott samarbete med det lokala och regionala näringslivet och har ofta nära till tillämpning och kommersialisering. De spelar också en central roll i att försörja näringslivet och offentlig sektor med den kompetens man just nu skriker efter.

Vi har presenterat vårt budgetalternativ för 2014. I såväl Socialdemokraternas som Miljöpartiets budgetmotioner finns betydande satsningar på högskoleutbildningar. Till skillnad från regeringen vill vi utveckla högskolorna och ha fler utbildningsplatser i hela landet.

Så bygger vi hela Sverige starkt för framtiden.

Magdalena Andersson är Socialdemokrat och ekonomisk-politisk talesperson.

Per Bolund är Miljöpartist och ekonomisk-politik talesperson.