Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att bankerna får betala mer i skatt är inte mer än rätt med tanke på att de är momsbefriade, menar debattörerna.

Bankerna ska också betala skatt

Hans Lindblad, vd Svenska Bankföreningen och Ewa Andersson, vd Sparbankernas Riksförbund oroar sig över skatt på finansiell sektor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

på debattartikel i TTELA 14 januari

 Att bankerna fyller en samhällsviktig funktion som bidrar till att vardagen fungerar för medborgare och företag håller vi helt med de båda undertecknarna om. Likaså att detta kräver bankernas lokala närvaro. Vi står däremot fast vid vår uppfattning om att den skattemässiga fördel bankerna har i form av momsbefrielsen behöver balanseras upp.

Vi ser också med stor oro på den utvecklingen vi haft senaste åren, som inneburit att många lokala bankkontor, framförallt på landsbygden, stängts ner. Samtidigt har stängningarna inte heller inneburit att servicen alltid ersatts av bankomater och möjligheter för företagare att lämna in dagskassor. Tre av de fyra storbankerna har också avvecklat kontanthanteringen över disk för sina kunder. Många finansjobb har dessutom lämnat Sverige när bankerna flyttat dem utomlands.

Samtidigt var vinsten för storbankerna över 80 miljarder kronor efter skatt år 2015. När de stora vinsterna sätts i relation till det faktum att bankerna är momsbefriade blir det tydligt för oss att finanssektorn i Sverige är underbeskattad. Att finanssektorn och storbankerna måste betala mer i skatt har konstaterats av den tidigare borgerliga regeringen 2014 och finns med i de borgerliga budgetmotionerna för år 2017.

De fristående Sparbankerna och mindre banker har inte lika hårdhänt bedrivit sin rationalisering som de fyra storbankerna. De har inte heller dragit jackpott av den tidigare finansministern Anders Borgs (M) två sänkningar av bolagsskatten. Att rikta finansskatten ensidigt mot storbankerna eller att ge en viss typ av banker undantag är dock inte möjligt utifrån EU:s statsstöds- och konkurrensregler. Beskattningen av den finansiella sektorn måste göras generell.

Våra partier och regeringen ser vikten av väl fungerande, kundnära och lokalt bankväsende. Därför såg vi till att det borgerliga förslaget om att ta bort gruppregistrering av moms, som är viktigt framförallt för de mindre sparbankerna, inte blev verklighet. Vi kommer självklart lyssna på inkomna remissvar och alternativa förslag. Men vi står tydligt fast vid nödvändigheten att den skattemässiga fördel bankerna har i form av att momsbefrielsen behöver balanseras upp.

Vi prioriterar välfärden före skattesänkningar och bygger Sverige hållbart. För att fortsätta det arbetet är det avgörande att alla bidrar och att orimliga skattefördelar justeras.

Jörgen Hellman

vice ordförande Skatteutskottet (S)

Janine Alm Ericson

ekonomiskpolitisk talesperson (MP)